Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ອາພາດເມັນ ສຳລັບຂາຍ ໃນ Naxaithong

ພົບ 11 ອາພາດເມັນ for Sale in Naxaithong, Vientiane Capital

ເຮືອນ ແລະ ດິນຕອນງານຢູ່ນອກເມືອງ

ອາພາດເມັນ  
₭57,140
3 2 1 1
ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນທີ່ຕັ້ງບໍ່ໄກຈາກຕົວເມືອງ, ລາຄາຖືກເປັນກັນເອງ, ຕິດກັບແຄມທາງ ແລະ ຢູ່ບໍ່ໄກຈາກບ້ານຄົນ ສາມາດເຂົ້າມາຈ...
ລາຍການ: 07/30/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນ ແລະ ດິນຕອນງານຢູ່ນອກເມືອງ

ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Nakhone CM
+8562055550906

ດິນຢູ່ບ້ານຫນອງຄັນຄູ

ອາພາດເມັນ  
₭30,003,260
., ໜອງຄັນຄູ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນຢູ່ບ້ານຫນອງຄັນຄູເມືອງນາຊາຍທອງ ເນື້ອທີ່472ຕາແມັດ(20*24) ທາງເຂົ້າແມ່ນເຂົ້າໄດ້ສອງທາງໆຕາດຊອນແລະທາງຮ່ອ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນຢູ່ບ້ານຫນອງຄັນຄູ

., ໜອງຄັນຄູ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Anantapanya THAVONE
020 23333347

ດິນແລະເຮືອນ

ອາພາດເມັນ  
₭1,251,178,500
2 2
ຜາງແຫ້ງ, ຜາງແຫ້ງ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນ 3 ຊັ້ນ, ເນື້ອທີ່ 4,5 x 18 ຕາແມັດ ຊັ້ນ 1: 1 ຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ + 1 ຫ້ອງນ້ຳ + 1 ຫ້ອງຄົວ, ຊັ້ນ 2: 2 ຫ້ອ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແລະເຮືອນ

ຜາງແຫ້ງ, ຜາງແຫ້ງ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Anonymouse
02091716948

ດິນປຸກສ້າງ

ອາພາດເມັນ  
₭392,035
ບາ້ນດົງຊງງດີ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງ, ບາ້ນດົງຊງງດີ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນສູງແລ້ວບໍ່ຕອ້ງຖົມປຸກເຮືອນໄດ້ເລີຍເສນທາງກຳລັງພັດທະນາ ເປັນເສັນທາງລະຫວາງ່ບາ້ນຫນອງພະຍາລັດໄປຫານາຊາຍ ເນ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນປຸກສ້າງ

ບາ້ນດົງຊງງດີ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງ, ບາ້ນດົງຊງງດີ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສັນ
02055612205

ດິນຕິດທາງ

ອາພາດເມັນ  
₭161,760,697
ບ້ານ ນາຊາຍທອງໃຕ້, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ນາຊາຍທອງໃຕ້, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ບ້ານ ໂພນແກ້ວ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫ່າງຈາກໜອງພະຍາພຽງ 2ກິໂລ ດິນແມ່ນຕິດທາງແດ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນຕິດທາງ

ບ້ານ ນາຊາຍທອງໃຕ້, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ນາຊາຍທອງໃຕ້, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ້າວ ກີ້ ລຳວົງ
02055772298

ອາພາດເມັ້ນ

ອາພາດເມັນ  
₭1,251,178,500
3 2
ຖະໜົນສາຍເໜືອ, ບ້ານຜາງແຫ້ງ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍເຮືອນອາພາດເມັ້ນ ສ້າງຫາແຕ່ແລ້ວ ຢູ່ບ້ານຜາງແຫ້ງ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງ ຕິດທາງໃຫ່ຍ kmທີ14 ຖະໜົນສາຍເໜ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ອາພາດເມັ້ນ

ຖະໜົນສາຍເໜືອ, ບ້ານຜາງແຫ້ງ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

koung
0305940316

ດິນບ້ານນາສ້ຽວ

ອາພາດເມັນ  
₭316,965
ບ້ານນາສ້ຽວ, ບ້ານນາສ້ຽວ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນຕອນນີ້ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາສ້ຽວ ຫ່າງຈາກທາງຄອນກຼີດ 500 ແມັດ, ລາຄາ 1,200 ບາດ/ຕາແມັດ ໂອນຂອບທອງໃຫ້...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນບ້ານນາສ້ຽວ

ບ້ານນາສ້ຽວ, ບ້ານນາສ້ຽວ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula La
020 96341471

ດິນບ້ານຫັດສະດີ

ອາພາດເມັນ  
₭50,047
ບ້ານຫັດສະດີ ເມືອງຈັນທະບູລີ., ນາຄູນນ້ອຍ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ 9,1 ເຮັກຕາ. ຫ່າງຈາກທາງຢາງ 700 ແມັດ, ໄກ້ກັບຂົວນໍ້າເຄັມທ່າງອ່ນ ເຫມາະສົມສຳລັບເຮັດສວນ, ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນບ້ານຫັດສະດີ

ບ້ານຫັດສະດີ ເມືອງຈັນທະບູລີ., ນາຄູນນ້ອຍ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Danxangland Borihan
28038590,

ດິນບ້ານນາຄູນໃຕ້

ອາພາດເມັນ  
₭391,360,293
ບ້ານນາຄູນໃຕ້ ເມືອງນາຊາຍທອງ, ບ້ານນາຄູນໃຕ້, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນ 1hm ບ້ານນາຄູນໃຕ້ ເມືອງນາຊາຍທອງ ຫ່າງຈາກທາງລົດໄຟປະມານ120m ລາຄາ 1,500,000ບາດ(ຍັງຫລຸດໄດ້ຢູ່).ສົນ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນບ້ານນາຄູນໃຕ້

ບ້ານນາຄູນໃຕ້ ເມືອງນາຊາຍທອງ, ບ້ານນາຄູນໃຕ້, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula La
020 96341471

ดิน

ອາພາດເມັນ  
₭433,741,880
นาท่อน, นาท่อน, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ขายดิน ขายยก ขายย่อยก่อได้ ต้องกานขายสวน ยุ่ละหว่างกางอ่างน้ำห้วยหุม เนื้อที่ 56.420
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ดิน

นาท่อน, นาท่อน, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: