Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ອາພາດເມັນ ສຳລັບຂາຍ ໃນ Xaythany

ພົບ 36 ອາພາດເມັນ for Sale in Xaythany, Vientiane Capital

ໂຄງການບ້ານຈັດສັນງາມໆ ຕົບແຕ່ງແລ້ວ

ອາພາດເມັນ  
₭85,000
3 3 1 62m2
ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄງການບ້ານຈັດສັນ ສະກູນາ ເຮືອນແຖວ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຊ້າງຄູ້ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະຫງົບ...
ລາຍການ: 08/03/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ໂຄງການບ້ານຈັດສັນງາມໆ ຕົບແຕ່ງແລ້ວ

ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Nakhone CM
+856-2055550906

ດິນແລະໂຮງງານ

ອາພາດເມັນ  
₭4,170,595,000
2000m2
ບ້ານໄຊສົມບູນ ເມືອງໄຊທານີ ນຄອນຫຼວງ, ບ້ານໄຊສົມບູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍ ໂຮງງານ ແລະ ຫ້ອງການ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດນິຄົມອຸດສະຫະກຳ ວຽງຈັນ-ໂນນທອງ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 2,750...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແລະໂຮງງານ

ບ້ານໄຊສົມບູນ ເມືອງໄຊທານີ ນຄອນຫຼວງ, ບ້ານໄຊສົມບູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປະກາດຂາຍດ່ວນ

ອາພາດເມັນ  
₭573,998,989
3 3
ບ້ານໄຊ, ບ້ານໄຊ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນວິລ່າຊັ້ນດຽວ​ 3​ຫ້ອງນ້ຳ​ 3ຫ້ອງນອນ
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ປະກາດຂາຍດ່ວນ

ບ້ານໄຊ, ບ້ານໄຊ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປະກາດຂາຍດິນ ບ້ານດອນໄຮ່,ເມືອງໄຊທານີ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອາພາດເມັນ  
₭139,998,532
ບ້ານດອນໄຮ່,ເມືອງໄຊທານີ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບ້ານດອນໄຮ່, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປະກາດຂາຍດິນ ບ້ານດອນໄຮ່,ເມືອງໄຊທານີ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິດທາງເລກທີ່ 13 ໃຕ້ ເນື້ອທີ່ 1601 m2 ສະຖານທ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ປະກາດຂາຍດິນ ບ້ານດອນໄຮ່,ເມືອງໄຊທານີ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບ້ານດອນໄຮ່,ເມືອງໄຊທານີ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບ້ານດອນໄຮ່, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສົມສັກ
020 2829 2395

ໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນ

ອາພາດເມັນ  
₭1,705,773,355
ຊຽງຍືນ, ໂນນແສງຈັນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນໃນລາຄາຖຶກ ໂດຍຜູ້ຊື້ສາມາດຈ່າຍສົດ ຫຼື ຜ່ອນຜ່ານທະນາຄານ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳ ແລະ ໄລຍະ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນ

ຊຽງຍືນ, ໂນນແສງຈັນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທີ່ດິນພ້ອມເຮືອນ

ອາພາດເມັນ  
₭17,563,209,664
ບ້ານສະພັງເມິກ,ເມືອງໄຊທານີ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະພັງເມິກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປະກາດຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ບ້ານສະພັງເມິກ,ເມືອງໄຊທານີ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເນື້ອທີ່ດິນ: 3008 m2 ສະຖານທີ່ຕັ້...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ທີ່ດິນພ້ອມເຮືອນ

ບ້ານສະພັງເມິກ,ເມືອງໄຊທານີ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະພັງເມິກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສົມສັກ
020 2829 2395

ຕ້ອງການຂາຍ ດິນພ້ອມເຮືອນ ດ່ວນ

ອາພາດເມັນ  
₭260,904,082
2 2 1m2
ບ້ານ ໂພນແພງ. ເມືອງ ໄຊທານີ. ນະຄອນຫລວງ, ໂພນແພງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍ ດິນພ້ອມເຮືອນ ດ່ວນ
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ້ອງການຂາຍ ດິນພ້ອມເຮືອນ ດ່ວນ

ບ້ານ ໂພນແພງ. ເມືອງ ໄຊທານີ. ນະຄອນຫລວງ, ໂພນແພງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕ້ອງການຂາຍດິນພ້ອມເຮຶອນ

ອາພາດເມັນ  
₭260,904,082
2 2 1m2
ໂພນແພງ. ເມຶອງໄຊທານີ. ນະຄອນຫລວງ, ໂພນແພງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນພ້ອມເຮຶອນ
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ້ອງການຂາຍດິນພ້ອມເຮຶອນ

ໂພນແພງ. ເມຶອງໄຊທານີ. ນະຄອນຫລວງ, ໂພນແພງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນພ້ອມເຮືອນ

ອາພາດເມັນ  
₭547,907,747
4 3
ບ້ານ ສາຍນຳ້ເງິນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານ ສາຍນຳ້ເງິນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການໂອນກຳມະສິດ ດິນ+ເຮືອນ ເຂດດົງໂດກ ບ້ານ ສາຍນຳ້ເງິນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເນື້ອທີ່...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນພ້ອມເຮືອນ

ບ້ານ ສາຍນຳ້ເງິນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານ ສາຍນຳ້ເງິນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

noi
0305069691

ດິນບ້ານທ່າສະຫວ່າງ

ອາພາດເມັນ  
₭50,047
ຖະໜົນບ້ານທ່າງງ່ອນ, ບ້ານທ່າສະຫວ່າງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດີນບ້ານທ່າສະຫວ່າງ ຂົວນໍ້າເຄັມ ເວີນຄຳ ໄປທາງບ້ານທ່າງ່ອນ ເຂົ້າຮ່ອມຮ້ານອາຫານໜອງຫວາຍ ຈາກທາງຢາງ ເຂົ້າໄປຫ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນບ້ານທ່າສະຫວ່າງ

ຖະໜົນບ້ານທ່າງງ່ອນ, ບ້ານທ່າສະຫວ່າງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

koung
0305940316
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: