Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ອາພາດເມັນ ສຳລັບຂາຍ ໃນ Vientiane Capital

ພົບ 211 ອາພາດເມັນ for Sale in Vientiane Capital

ດິນແລະໂຮງງານ

ອາພາດເມັນ  
₭4,170,595,000
2000m2
ບ້ານໄຊສົມບູນ ເມືອງໄຊທານີ ນຄອນຫຼວງ, ບ້ານໄຊສົມບູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍ ໂຮງງານ ແລະ ຫ້ອງການ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດນິຄົມອຸດສະຫະກຳ ວຽງຈັນ-ໂນນທອງ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 2,750...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແລະໂຮງງານ

ບ້ານໄຊສົມບູນ ເມືອງໄຊທານີ ນຄອນຫຼວງ, ບ້ານໄຊສົມບູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຫ້ອງເຊົ່າ

ອາພາດເມັນ  
₭66,729
ບ.ດອນແດງ, ບ້ານດອນແດງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຫ້ອງເຊົ່າ ?ບ້ານດອນແດງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ຕິດແຄມທາງໃຫຍ່(ຄອນກີດ) ເໝາະແກ່ການຄ້າຂາຍ ທາງຜ່ານໄປ ມຊ (ໃກ້ກັບ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຫ້ອງເຊົ່າ

ບ.ດອນແດງ, ບ້ານດອນແດງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນປຸກສ້າງຢູ່ເຂດໃຈກາງເມືອງ

ອາພາດເມັນ  
₭1,534,778
ບ້ານໂພນພະເນົາ, ໂພນພະເນົາ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນປຸກສ້າງຢູ່ເຂດໃຈກາງເມືອງຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ດິນກວ້າງ20ມ*ເລີກ27ມ. ດິນຕິດກັບກຳແພງດ້ານຂ້າງພັດຕະຄານດ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນປຸກສ້າງຢູ່ເຂດໃຈກາງເມືອງ

ບ້ານໂພນພະເນົາ, ໂພນພະເນົາ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕຸ້ຍ
02059129592

ດິນງາມ

ອາພາດເມັນ  
₭1,176,107
ໂນນຫວາຍ, ບ້ານໂຊກໃຫ່ຍ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດີນງາມເໝາະແກ້ການປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໃສ ເງື່ອນໄຂສະດວກທຸກຢ່າງ: - ນໍ້າໄຟ້າສະດວກ/ທາງ 6ແມັດ -ໃກ້ສຸວັນນີການຄ້າ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມ

ໂນນຫວາຍ, ບ້ານໂຊກໃຫ່ຍ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບຸນທັນ
020 55922858

ຂາຍດີນງາມ

ອາພາດເມັນ  
₭1,176,107
ໂນນຫວາຍ, ໂຊກໃຫ່ຍ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດີນງາມເຂດທາງ450ປີ ດີນງາມຫຼາຍເໝາະແກ້ການປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໃສ ☆ນໍ້າໄຟ້າສະດວກ/ທາງ6ມ* ☆ເນື້ອທີ່16ມ*73ມ*...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດີນງາມ

ໂນນຫວາຍ, ໂຊກໃຫ່ຍ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບຸນທັນ
020 55922858

ດີນງາມເຂດ450ປີ

ອາພາດເມັນ  
₭1,176,107
ໂນນຫວາຍ, ໂຊກໃຫ່ຍ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດີນງາມເຂດທາງ450ປີ ●ຂະໝາດ16ມ*73ມ*ເນື້ອທີ່ລວມ1291ມ* ●ລາຄາຂາຍພ້ອມໂອນ 4500ບາດ/1ມ* ●ນໍ້າໄຟສະດວ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດີນງາມເຂດ450ປີ

ໂນນຫວາຍ, ໂຊກໃຫ່ຍ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບຸນທັນ
020 55922858

ດີນປຸກສ້າງເຂດ450ປີ

ອາພາດເມັນ  
₭1,176,107
ໂນນຫວາຍ, ໂຊກໃຫ່ຍ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດີນປຸກສ້າງເຂດທາງ450ປີ ນໍ້າໄຟສະດວກ ຂະໝາດ 16ມ*72ມ*ລາຄາຂາຍພ້ອມໂອນໃບຂອບທອງ 4500ບາດ/1ມ (ດິນຖົມດົນ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດີນປຸກສ້າງເຂດ450ປີ

ໂນນຫວາຍ, ໂຊກໃຫ່ຍ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບຸນທັນ
020 55922858

ຂາຍດິນງາມເຂດທາງ450ປີ

ອາພາດເມັນ  
₭8,341
ໂນນຫວາຍ, ໂຊກໃຫ່ຍ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນງາມເໝາະແກ້ການປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໃສ ນໍ້າໄຟສະດວກ ທາງ6ມ*ຂະໜາດ16ມ*72ມ*ເນື້ອທີ່ລວມ1291ມ*ລາຄາຂາຍພ້ອມໂອນຂອ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນງາມເຂດທາງ450ປີ

ໂນນຫວາຍ, ໂຊກໃຫ່ຍ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບຸນທັນ
020 55922858

ດິນປຸກສ້າງ

ອາພາດເມັນ  
₭1,301,225
ໂນນຫວາຍ, ໂຊກໃຫ່ຍ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນປຸກສ້າງເຂດ450ປີ ດີນງາມເໝາະແກ້ປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໃສນໍ້າໄພສະດວກ ຂະໜາດ 16ມ*21ມ* ເນື້ອທີ່ລວມ 1291ມ* ລາຄາ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນປຸກສ້າງ

ໂນນຫວາຍ, ໂຊກໃຫ່ຍ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນພ້ອມເຮືອນແລະຫ້ອງແຖວ

ອາພາດເມັນ  
₭21,270,034,500
ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂພນທັນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ต้องกานโอนกำมะสิดมี่ดีนพ้อมเรือน และ ห้องแถว เนื้อที่ 1630m2 ຢູ່เทิงดีนลวมมี: - เรือนวินลาใหย่สองชั้...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນພ້ອມເຮືອນແລະຫ້ອງແຖວ

ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂພນທັນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Sonesavanh INTHANONGXAY
2028230044
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: