Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ການຄົ້ນຫາອະສັງຫາຂອງ ປະເທດລາວ

ພົບ 5080 ທີ່ພັກອາໄສ for Sale in ປະເທດລາວ

ຂາຍທີ່ດິນບ້ານໂນນຄໍ້ໃຕ້ຮ່ອມ4

ທີ່ດິນ  
₭182,634,751
250m2
ໂນນຄໍ້ໃຕ້, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທີ່ດິນປຸກສ້າງຖົມແລ້ວປຸກຢູ່ໄດ້ເລີຍຕິດທາງຮ່ອມໃບຂອບທອງ
ລາຍການ: 09/24/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍທີ່ດິນບ້ານໂນນຄໍ້ໃຕ້ຮ່ອມ4

ໂນນຄໍ້ໃຕ້, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

tommy
55537878

ເຮືອນງາມໆ

ທີ່ດິນ  
₭430,496,199
2 2 8 718m2 1
ນາທົ່ມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນງາມໆ - ໜ້າທາງກວ້າງ 24 ຍາວ 30 ແມັດ(ເປັນໃບຕາດິນຂອບທອງ) (ຖ້າຈ່າຍສົດຍັງຫຼຸດໄດ້ຕື່ມ) - ຫ່າງຈາ...
ລາຍການ: 09/24/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນງາມໆ

ນາທົ່ມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mai keomany
02055550906

2 ກິໂລ ຈາກ ທາງ 13 ໄຕ້, ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທີ່ດິນ  
₭49,000,000 ₭299,000/m2
78
13 ໄຕ້ ທາງ 13 ໄຕ້ ຫາ ດົງໝາກຄາຍ, ບ້ານ ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ດິນນາ ປະມານ 3 ຮຕ ເໝາະສໍາລັບ ປຸກສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆ (ໃບຕາດິນຂອບທອງ) - ຢູ່ເຂດດົງໝາກຄາຍ ...
ລາຍການ: 09/23/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - 2 ກິໂລ ຈາກ ທາງ 13 ໄຕ້, ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

13 ໄຕ້ ທາງ 13 ໄຕ້ ຫາ ດົງໝາກຄາຍ, ບ້ານ ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພູຂົງ ພົງສາ
+8562055520661

ດິນປຸກສ້າງທຳເລດີ ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ

ທີ່ດິນ  
₭338,917
ບ້ານດອນໜູນ, ບ້ານດອນໜູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
– ດິນປຸກສ້າງທຳເລດີ ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ – ໃກ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ – ເໝາະສໍາລັບປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ປຸກຫ້ອ...
ລາຍການ: 09/22/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນປຸກສ້າງທຳເລດີ ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ

ບ້ານດອນໜູນ, ບ້ານດອນໜູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ດິນປຸກສ້າງທຳເລດີ ປຸກເຮືອນຢູ່ກໍໄດ້ ປຸກຫ້ອງແຖວໃຫ້ຄົນເຊົ່າກໍດີ

ທີ່ດິນ  
₭521,552
ບ້ານເມືອງນ້ອຍ, ບ້ານເມືອງນ້ອຍ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
– ດິນປຸກສ້າງທຳເລດີ ປຸກເຮືອນຢູ່ກໍໄດ້ ປຸກຫ້ອງແຖວໃຫ້ຄົນເຊົ່າກໍດີ – ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ, ໃກ້ເຂດເສດຖະກິດບຶງ...
ລາຍການ: 09/22/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນປຸກສ້າງທຳເລດີ ປຸກເຮືອນຢູ່ກໍໄດ້ ປຸກຫ້ອງແຖວໃຫ້ຄົນເຊົ່າກໍດີ

ບ້ານເມືອງນ້ອຍ, ບ້ານເມືອງນ້ອຍ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ດິນງາມໃກ້ເຂດຕົວເມືອງ

ທີ່ດິນ  
₭221,770
ໂຄກໃຫຍ່, ໂຄກໃຫຍ່, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
– ດິນງາມໃກ້ເຂດຕົວເມືອງ – ໃກ້ສະຖານີລົດໄຟລາວ-ຈີນ – ໃກ້ສະໜາມກິລາຫຼັກ 16 – ໃກ້ສູນການຄ້າ CSC ຖະໜົນ ...
ລາຍການ: 09/22/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມໃກ້ເຂດຕົວເມືອງ

ໂຄກໃຫຍ່, ໂຄກໃຫຍ່, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ດິນງາມໃນເຂດຊຸມຊົນ

ທີ່ດິນ  
₭49,000,000
ໂພນໄຮຄຳ, ໂພນໄຮຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
– ດິນງາມໃນເຂດຊຸມຊົນ – ຫົນທາງເຂົ້າອອກສະດວກສະບາຍ – ຫ່າງຈາກທາງເລກ 10 ພຽງແຕ່ 500 ແມັດ – ປັບໜ້າດິນ...
ລາຍການ: 09/22/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມໃນເຂດຊຸມຊົນ

ໂພນໄຮຄຳ, ໂພນໄຮຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ດິນງາມໃນເຂດຕົວເມືອງ

ທີ່ດິນ  
₭417,450
ນາສ້າງໄຜ່, ນາສ້າງໄຜ່, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
– ດິນງາມໃນເຂດຕົວເມືອງ – ຫົນທາງເຂົ້າອອກສະດວກສະບາຍ – ຫ່າງຈາກທາງຄອນກຣີດພຽງແຕ່ 50 ແມັດ – ປັບໜ້າດ...
ລາຍການ: 09/22/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມໃນເຂດຕົວເມືອງ

ນາສ້າງໄຜ່, ນາສ້າງໄຜ່, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ດິນງາມໃກ້ເຂດຊຸມຊົນ

ທີ່ດິນ  
₭260,645
ນາລ້ອມ, ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
– ດິນງາມໃກ້ເຂດຊຸມຊົນ – ໃກ້ເສັ້ນທາງເລກ 13 ໃຕ້ – ຫົນທາງເຂົ້າອອກສະດວກສະບາຍ – ປັບໜ້າດິນຮຽບຮ້ອຍປຸກເຮືອ...
ລາຍການ: 09/22/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມໃກ້ເຂດຊຸມຊົນ

ນາລ້ອມ, ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ດິນງາມຕິດເຂດວິທະຍາໄລການລົດໄຟ

ທີ່ດິນ  
₭45,000,000
ໂຄກນ້ອຍ, ໂຄກນ້ອຍ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
– ດິນງາມຕິດເຂດວິທະຍາໄລການລົດໄຟ – ໃກ້ສະໜາມກິລາຫຼັກ 16 ແລະ ທາງເລກ 13 ໃຕ້ – ໃກ້ກັບສູນການຄ້າ CSC ...
ລາຍການ: 09/22/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມຕິດເຂດວິທະຍາໄລການລົດໄຟ

ໂຄກນ້ອຍ, ໂຄກນ້ອຍ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: