Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ທາງການຄ້າ ໃນ Hadxayfong

ພົບ 18 ທາງການຄ້າ in Hadxayfong, Vientiane Capital

ຂາຍດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ດິນ  
₭339,178,823
1302m2
13, ດົງໂພສີ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ຂາຍດີນປູກສ້າງບ້ານດົງໂພສີເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ?ເນື້ອທີ່ດິນ1302ຕາແມັດ ເຂົ້າໄປໃນຮ່ອມປະມານ300ແມັດ ?ດິນງາ...
ລາຍການ: 04/30/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນປຸກສ້າງ

13, ດົງໂພສີ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ky soumanivanh
02055371798

ຕອ້ງການໂອນກຳມະສິດ ດີນ ຕິດສະຖານີ ລົດໄຟ ວຽງຈັນໄຕ້ ດົງໂພສີ

CommercialLand  
₭208,725
ຫ່າງຈາກ ຖະຫນົນ 450ປີ 300ແມັດ, ບ ທ່ານາແລ້ງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາຍການ: 02/14/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕອ້ງການໂອນກຳມະສິດ ດີນ ຕິດສະຖານີ ລົດໄຟ ວຽງຈັນໄຕ້ ດົງໂພສີ

ຫ່າງຈາກ ຖະຫນົນ 450ປີ 300ແມັດ, ບ ທ່ານາແລ້ງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MR SOUDCHAY PHIMASONE
8562054692994

ດິນກະສິກໍາດິນນາໃນເຂດຕົວເມືອງ

ທີ່ດິນ  
₭292,000,000
ທ່າພະບາດ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຂາຍດິນກະສິກໍາດິນນາໃນເຂດຕົວເມືອງ - ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທ່າພະ,ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ເນື້ອທີ່ ...
ລາຍການ: 01/12/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນກະສິກໍາດິນນາໃນເຂດຕົວເມືອງ

ທ່າພະບາດ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ
020 22220087,020 58191576

ດິນກະສິກໍາດິນສວນໃນເຂດຕົວເມືອງ

ທີ່ດິນ  
₭540,000,000
ທ່າມ້ວງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຂາຍດິນກະສິກໍາດິນສວນໃນເຂດຕົວເມືອງ - ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທ່າມ່ວງ,ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ເນື້ອທ...
ລາຍການ: 01/12/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນກະສິກໍາດິນສວນໃນເຂດຕົວເມືອງ

ທ່າມ້ວງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ
020 22220087,020 58191576

ດິນກະສິກໍາດິນນາໃນເຂດຕົວເມືອງ

CommercialLand  
₭760,000,000
ສົມສະຫນຸກ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຂາຍດິນກະສິກໍາດິນນາໃນເຂດຕົວເມືອງ - ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານສົມສະໜຸກ,ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ເນື້ອ...
ລາຍການ: 01/12/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນກະສິກໍາດິນນາໃນເຂດຕົວເມືອງ

ສົມສະຫນຸກ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ
020 22220087,020 58191576

ດິນຕິດທາງໃຫຍ່ເຂດດົງຄຳຊາ້ງ

CommercialLand  
₭7,507,071,000
ດົົົງຄຳຊາ້ງ, ນາໄຫ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນຕິດທາງຄອນກີດເຂດດົງຄຳຊາ້ງເນື້ອທີ່14,141ຕາແມັດຂາຍແມັດ70$ເຫມາະເຮັດທຸລະກິດ
ລາຍການ: 06/04/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນຕິດທາງໃຫຍ່ເຂດດົງຄຳຊາ້ງ

ດົົົງຄຳຊາ້ງ, ນາໄຫ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Johnny
02054013635

ດິນເຂດເສດຖະກິດ

CommercialLand  
₭10,472,400,000
ບ້ານນາໄຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
? ຂາຍດິນດ່ວນແຄມທາງໃຫຍ່ ເຂດບ້ານນາໄຮ່ ທາງໄປຂົວມິດຕະພາບ ລາວ - ໄທ ? ເນື້ອທີ່ດິນ 8,727 m2 ລາຄາ 150$ ຕ...
ລາຍການ: 03/10/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນເຂດເສດຖະກິດ

ບ້ານນາໄຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Khamphasay Sayarath
*85620 56240 925

ຂາຍດີນ ປຸກສ້າງ

ທີ່ດິນ  
₭73,053,900
ດອຍຝາຍ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນປຸກສ້າງສຳລັບຜູ້ທີງົບນ້ອຍສາມາຕັ້ງເຮືອນເລີຍດິນສູງບໍ່ໄດ້ຖົ່ມ
ລາຍການ: 02/18/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດີນ ປຸກສ້າງ

ດອຍຝາຍ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນາງ ໄໝ
02059448826

ດິນງາມດ່ວນໆ ຟ້າວຂາຍ

ທີ່ດິນ  
₭169,589
ບ້ານສວນມອນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານກາງ ຕາແສງບໍໂອ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນດ່ວນໆຟ້າວຂາຍ ດິນງາມ ຫົນທາງໄປມາສະດວກ ເນື້ອທີ່ 1,875 m ລາຄາ650฿/m ລາຄາຍັງລົມກັນໄດ້ ຖ້າບໍ່ພ້ອມ...
ລາຍການ: 12/28/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມດ່ວນໆ ຟ້າວຂາຍ

ບ້ານສວນມອນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານກາງ ຕາແສງບໍໂອ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Chanthaboun Phosakham
020 98757399

ດິນງາມຢູ່ຫລັງຮຮການເງິນດົງຄຳຊ້າງ

CommercialLand  
₭208,725,430
ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ, ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ທ່ານໃດຊ້າບອກວ່າບໍ່ທັນ? ຂາຍດ່ວນ ດິນງາມພ້ອມປຸກເຮືອນໄດ້ເລີຍ ມີຕອນດຽວ 20×40 ແບ່ງເຄິ່ງເອົາກໍໄດ້ ຢູ່ບ້ານດົ...
ລາຍການ: 11/20/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມຢູ່ຫລັງຮຮການເງິນດົງຄຳຊ້າງ

ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ, ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mr sone
02022244795
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: