Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ທາງການຄ້າ ໃນ Sangthong

ພົບ 25 ທາງການຄ້າ in Sangthong, Vientiane Capital

ດິນສວນຫລືດິນປູກຝັງ

ທີ່ດິນ  
₭41,288,890
ຫ້ວຍຄຳ, Huaykham, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນສວນອອກໃນລາຄາຖືກ ສຳຫັບປູກຝັງລ້ຽງສັດ ຈົກເຮັດໜອງປາກໍ່ໄດ້ ດິນເນື້ອທີ10993 ຕາແມັດ ຢູ່ບ້ານ ຫ້...
ລາຍການ: 03/23/2023

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນສວນຫລືດິນປູກຝັງ

ຫ້ວຍຄຳ, Huaykham, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Chansiri phengbounmee
+8562056081795,7531641

ຂາຍດິນບ້ານກົ້ວ ສັງທອງ ນວຈ

ທີ່ດິນ  
₭746,193,412
10700m2 10700m2
ກົ້ວ, ກົ້ວ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນ13 ເຮັກຕາ /1ເຮັດຕາຕໍ່220.000฿ ຕໍ່ລອງໄດ້ ມີໜອງສະ ມີໄມ້ດູ່ 400+ຕົ້ນ
ລາຍການ: 08/30/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນບ້ານກົ້ວ ສັງທອງ ນວຈ

ກົ້ວ, ກົ້ວ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mouk Fc
02055406394

ຂາຍດິນບ້ານກົ້ວ ສັງທອງ ນວຈ

ທີ່ດິນ  
₭746,193,412
10700m2 10700m2
ກົ້ວ, ກົ້ວ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນ13 ເຮັກຕາ /1ເຮັດຕາຕໍ່220.000฿ ຕໍ່ລອງໄດ້ ມີໜອງສະ ມີໄມ້ດູ່ 400+ຕົ້ນ
ລາຍການ: 08/30/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນບ້ານກົ້ວ ສັງທອງ ນວຈ

ກົ້ວ, ກົ້ວ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mouk Fc
02055406394

ຂາຍດິນບ້ານກົ້ວ ສັງທອງ ນວຈ

ທີ່ດິນ  
₭746,193,412
10700m2 10700m2
ກົ້ວ, ກົ້ວ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນ13 ເຮັກຕາ /1ເຮັດຕາຕໍ່220.000฿ ຕໍ່ລອງໄດ້ ມີໜອງສະ ມີໄມ້ດູ່ 400+ຕົ້ນ
ລາຍການ: 08/30/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນບ້ານກົ້ວ ສັງທອງ ນວຈ

ກົ້ວ, ກົ້ວ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mouk Fc
02055406394

ຂາຍດິນບ້ານກົ້ວ ສັງທອງ ນວຈ

ທີ່ດິນ  
₭746,193,412
10700m2 10700m2
ກົ້ວ, ກົ້ວ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນ13 ເຮັກຕາ /1ເຮັດຕາຕໍ່220.000฿ ຕໍ່ລອງໄດ້ ມີໜອງສະ ມີໄມ້ດູ່ 400+ຕົ້ນ
ລາຍການ: 08/30/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນບ້ານກົ້ວ ສັງທອງ ນວຈ

ກົ້ວ, ກົ້ວ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mouk Fc
02055406394

ຕ້ອງການຂາຍດິນສວນ

ທີ່ດິນ  
₭991,445,792
2910m2
ທາງເລກທີ 11, ແກ້ງໝໍ້, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນສວນພັດທະນາແລ້ວເພື່ອກຽມເຮັດແຫລ່ງທ່ອງທຽວ, ແຄມທາງໃຫຍ່ເລກທີ 11, ມີຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກຫລາກຫລາຍຊະນິດ, ມີນ້ຳ,...
ລາຍການ: 07/03/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ້ອງການຂາຍດິນສວນ

ທາງເລກທີ 11, ແກ້ງໝໍ້, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂາຍດິນ
02022226963

ດ່ວນ : ຂາຍດິນ ໄຮ່-ສວນ ເຂດເມືອງສັງທອງ

ທີ່ດິນ  
₭2,609
ຖະໜົນ ສັງທອງ ທາງລຽບຕາມແຄມຂອງ ໄປຊະນະຄາມ-ປາກລາຍ-ໄຊຍະບູລີ, ຫີນລັບ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດວ່ນ " ຂາຍດິນສວນລາຄາຖືກທີ່ສຸດ ມ ສັງທອງ ໄກທາງປະຢາງ 1 ກລ ມີຂອບທອງແລ້ວ ມີຫ້ວຍນໍ້າ
ລາຍການ: 06/05/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດ່ວນ : ຂາຍດິນ ໄຮ່-ສວນ ເຂດເມືອງສັງທອງ

ຖະໜົນ ສັງທອງ ທາງລຽບຕາມແຄມຂອງ ໄປຊະນະຄາມ-ປາກລາຍ-ໄຊຍະບູລີ, ຫີນລັບ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ.ສະນຸ ຈັນທະລັງສີ
+8562022223191

ດິນສວນ

ທີ່ດິນ  
₭36,526,950
ເຕົາໄຫ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນບ້ານເຕົາໄຫເມຶອງສັງທອງໃກ້ໜ້າເຂື່ອນສ້າງໃຫມ່ ມີຮົ້ວໜາມໜາກຈັບອ້ອມ2ດ້ານແລ້ວເໜາະສຳຫລັບສ້າງຟາມເນື້ອທີ່14ເ...
ລາຍການ: 10/25/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນສວນ

ເຕົາໄຫ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula.la Listing
02054723555

ດິນສວນ

ທີ່ດິນ  
₭260,904,082
13635m2
ໂຄກແຫ້, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນສວນເນື້ອທີ່13,635 ຕມ ຂາຍແມັດກະເລ່ລະ75ບາດ ດິນງາມທຳເລດີວິວງາມສາມາດແນມເຫັນວິວງາມ ນ້ຳຂອງເໝາະແ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນສວນ

ໂຄກແຫ້, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

vue her
02055694660 0305035816 02052014194

ດິນນາ

ທີ່ດິນ  
₭125,234,626
1700m2
ເພຍລາດ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດີນ ດ່ວນ ຈຳນວນເຮັກຕ່າປາຍດີນ ເປັນດີນຄັງທາງເຂົ້າສະດວກສະບາຍ ຢູ່ຫລັງຄ້າຍທະຫານເມື່ອງ ເໝາະແກ່ການປູກ)ັງ ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນນາ

ເພຍລາດ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

vue her
02055694660 0305035816 02052014194
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: