Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ທາງການຄ້າ ໃນ Vientiane Capital

ພົບ 282 ທາງການຄ້າ in Vientiane Capital

ຕ້ອງການຂາຍດິນດ່ວນ (ດິນດີ,ດິນງາມເໝາະແກ່ການປຸກສ້າງ)

CommercialLand  
₭25,132,005,470
ນາແຮ່, ນາແຮ່, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນດ່ວນ (ດິນດີ,ດິນງາມເໝາະແກ່ການປຸກສ້າງ) ຕ້ອງການຂາຍດ່ວນລາຄາສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້ ເໝາະສຳຫຼັບນັ...
ລາຍການ: 08/11/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ້ອງການຂາຍດິນດ່ວນ (ດິນດີ,ດິນງາມເໝາະແກ່ການປຸກສ້າງ)

ນາແຮ່, ນາແຮ່, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

da
02056778852

ປ່ຽນກຳມະສິດທີ່ດິນ

ທີ່ດິນ  
₭4,428,370,906
ບ້ານ ໂຊກໃຫຍ່, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນງາມ, ໃບຕາດິນຂອບທອງ, ທາງເຂົ້າສະດວກສະບາຍ ມີທາງເຂົ້າ 2 ທາງ: ຈາກເສັ້ນທາງ450ປີ ຮ່ອມຂ້າງສຸວັນນີ Home...
ລາຍການ: 08/10/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ປ່ຽນກຳມະສິດທີ່ດິນ

ບ້ານ ໂຊກໃຫຍ່, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SPK Company
020 22444458

ປ່ຽນກຳມະສິດທີ່ດິນ

ທີ່ດິນ  
₭4,428,370,906
ບ້ານ ໂຊກໃຫຍ່, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນງາມ, ໃບຕາດິນຂອບທອງ, ທາງເຂົ້າສະດວກສະບາຍ ມີທາງເຂົ້າ 2 ທາງ: ຈາກເສັ້ນທາງ450ປີ ຮ່ອມຂ້າງສຸວັນນີ Home...
ລາຍການ: 08/10/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ປ່ຽນກຳມະສິດທີ່ດິນ

ບ້ານ ໂຊກໃຫຍ່, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SPK Company
020 22444458

?ປະກາດ! ຕ້ອງການຂາຍດິນ ?ຢູ່ບ້ານ ນາມົນ(ດົງບັງ), ມ. ໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.ໄລຍະທາງຈາກດິນໄປຫາຕົວເມ

CommercialLand  
₭596,693,823
13, ນາມົນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ປະກາດ! ຕ້ອງການຂາຍດິນ ?ຢູ່ບ້ານ ນາມົນ(ດົງບັງ), ມ. ໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.ໄລຍະທາງຈາກດິນໄປຫາຕົວເມ...
ລາຍການ: 08/03/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ?ປະກາດ! ຕ້ອງການຂາຍດິນ ?ຢູ່ບ້ານ ນາມົນ(ດົງບັງ), ມ. ໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.ໄລຍະທາງຈາກດິນໄປຫາຕົວເມ

13, ນາມົນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Khone
02095654545

ດິນງາມຕິດແຄມທາງບ້ານໃຊສະຫວ່າງເຂດທ່າງ່ອນເມືອງໃຊທານີ

CommercialLand  
₭652,266,969
ທ່າງ່ອນ, ໄຊສະຫວ່າງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາຄາຕໍ່ລອງໃດ້ ລົມກັນໄດ້ ບໍ່ຍຸ້ງຍາກ
ລາຍການ: 07/30/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມຕິດແຄມທາງບ້ານໃຊສະຫວ່າງເຂດທ່າງ່ອນເມືອງໃຊທານີ

ທ່າງ່ອນ, ໄຊສະຫວ່າງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຢູລິ
02078932459&ແອັບ56514295

ດິນດີດີນງາມ ບໍ່ເຫລັກເມືອງໃຊທານີ

CommercialLand  
₭95,230,977
ບໍ່ເຫຼັກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນຕ້ອງການຂາຍດີນງາມລາຄາຖືກ ບ້ານບໍ່ເຫລັກເມືອງໃຊທານີ ເຂົ້າຮ່ອມ30ແມັດ ເບີໂທ​ຕິດຕໍ່​ຫລ້າ​78932459​ແ...
ລາຍການ: 07/30/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນດີດີນງາມ ບໍ່ເຫລັກເມືອງໃຊທານີ

ບໍ່ເຫຼັກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ້າວ. ວັນນະສຸກ ຈັນທະມິດ
+8562076737874

??ຂາຍດິນ ໃຈກາງເມືອງ ?ໃກ້ສວນອາຫານເນລະມິດ ?ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວາດໃຕ້ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງ

CommercialLand  
₭16,682
ບ້ານ ໂພນສະຫວາດໃຕ້, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
??ຂາຍດິນ ໃຈກາງເມືອງ ?ໃກ້ສວນອາຫານເນລະມິດ ?ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວາດໃຕ້ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງ...
ລາຍການ: 07/29/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ??ຂາຍດິນ ໃຈກາງເມືອງ ?ໃກ້ສວນອາຫານເນລະມິດ ?ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວາດໃຕ້ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງ

ບ້ານ ໂພນສະຫວາດໃຕ້, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Khamphasay Sayarath
*85620 56240 925

ດິນກະສິກຳ

ທີ່ດິນ  
₭156,544,072
ວຽງຄຳ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນກະສິກຳ,ດິນສວນ,ສາມາດປູກພຶດ,ຜັກໄດ້ຫລາຍຊະນິດ ມີເນື້ອທີ່ທັງຫມົດ 20x20 ແມັດ ນ້ຳປະປາຮອດ ໄຟຟ້າຮອດ ຫົ...
ລາຍການ: 07/27/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນກະສິກຳ

ວຽງຄຳ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

nithida
02029805294

ຂາຍດິນສວນເຂດຊານເມືອງ

ທີ່ດິນ  
₭73,053,900
4745m2
13 ໄຕ້, ປາກຊາບເກົ່າ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
*ຂາຍດິນ* > ເນື້ອທີ່ 3 ໄລ່ > ລາຄາ 280.000ບາດ/ໄລ່ > ບ ປາກຊາບເກ່າ ມ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງ > ລັກສະ...
ລາຍການ: 07/20/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນສວນເຂດຊານເມືອງ

13 ໄຕ້, ປາກຊາບເກົ່າ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂາຍດິນສວນລາຄາຖືກ

ທີ່ດິນ  
₭73,053,900
4745m2
13 ໄຕ້, ປາກຊາບເກົ່າ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
*ຂາຍດິນ* > ເນື້ອທີ່ 3 ໄລ່ > ລາຄາ 280.000ບາດ/ໄລ່ > ບ ປາກຊາບເກ່າ ມ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງ > ລັກສະ...
ລາຍການ: 07/20/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນສວນລາຄາຖືກ

13 ໄຕ້, ປາກຊາບເກົ່າ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ ໄກ່ແກ້ວ
030 5471997/020 95278126
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: