Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ຫ້ອງແຖວ ສຳລັບຂາຍ ໃນ Vientiane Capital

ພົບ 62 ຫ້ອງແຖວ for Sale in Vientiane Capital

Call-Whatsapp : +919582456428 SSD SOLUTION SUPPLIERS

ຫ້ອງແຖວ  
₭100
7
ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Call-Whatsapp : +919582456428 Are You having A problem In Your Anti-breeze Negative Defaced...
ລາຍການ: 02/06/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - Call-Whatsapp : +919582456428 SSD SOLUTION SUPPLIERS

ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

DRALVIN CONWAY
+919582456428

ຂາຍຫອ້ງແຖວ ບ້ານດົງໂດກ

ຫ້ອງແຖວ  
₭130,453,393
8 8 1
ດົງໂດກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍຫອ້ງແຖວ ຫລັງຕະຫລາດເຂດບ້ານ 8 ຫອ້ງ ດົງໂດກ ເຂດນີ້ຄົນແຫນ້ນຫລາຍ ຄ່າເຊົ່າຫອ້ງສະເລ່ຍ ໃຫ້ຕະຫລາດໃຫ່ຍ ຕະຫລາດເ...
ລາຍການ: 12/28/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍຫອ້ງແຖວ ບ້ານດົງໂດກ

ດົງໂດກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

OLod Thepphouthone
02076222570

ຂາຍຫອ້ງແຖວບ້ານນາທົ່ມ ໃກ້ກັບ ໂຮງຮຽນປະຖົມ

ຫ້ອງແຖວ  
₭1,334,590,400
8 8 10 1
ນາທົ່ມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍຫອ້ງແຖວ ພອ້ມທີ່ດິນບ້ານນາທົ່ມ ໃກ້ກັບໂຮງຮຽນປະຖົມນາທົ່ມ ມີ 8 ຫອ້ງ ແລະໂຄງເສົາສ້າງຫອ້ງແຖວເພີ່ມອີກ 10 ຫ...
ລາຍການ: 12/28/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍຫອ້ງແຖວບ້ານນາທົ່ມ ໃກ້ກັບ ໂຮງຮຽນປະຖົມ

ນາທົ່ມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

OLod Thepphouthone
02076222570

ຂາຍຫອ້ວແຖວ 41 ຫອ້ງ ບ້ານດົງໂດກ

ຫ້ອງແຖວ  
₭1,668,238,000
41 41 50 1
ດົງໂດກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍຫອ້ງແຖວພອ້ມຜູ້ເຊົ່າເຕັມທຸກຫອ້ງ ມີ 38(ເປັນຫອ້ງລອ້ງ) 3 ຫນ້າຮ້ານ ໃກ້ກັບຕະຫລາດເຂດ ໃຫ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ...
ລາຍການ: 12/28/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍຫອ້ວແຖວ 41 ຫອ້ງ ບ້ານດົງໂດກ

ດົງໂດກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

OLod Thepphouthone
02076222570

ຂາຍຫອ້ງແຖວບ້ານດົງໂດກ

ຫ້ອງແຖວ  
₭120,000,000
6 6 1
ດົງໂດກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍ?ຫອ້ງແຖວ ?ບ້ານດົງໂດກ ຫລັງຕະຫລາດເຂດ ມີ 6 ຫອ້ງ [ເປັນຫອ້ງໂລ່ງ] ບໍ່ມີຫອ້ງຂັ້ນ ເນັ້ນ ນັກສຶກສາ ເປັນຫລັກ...
ລາຍການ: 12/28/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍຫອ້ງແຖວບ້ານດົງໂດກ

ດົງໂດກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

OLod Thepphouthone
02076222570

ຂາຍຫອ້ງແຖວ ຫລັງຕະຫລາດເຂດ ບ້ານດົງໂດກ

ຫ້ອງແຖວ  
₭120,000,000
6 6 1
ດົງໂດກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍ?ຫອ້ງແຖວ ?ບ້ານດົງໂດກ ຫລັງຕະຫລາດເຂດ ມີ 6 ຫອ້ງ [ເປັນຫອ້ງໂລ່ງ] ບໍ່ມີຫອ້ງຂັ້ນ ເນັ້ນ ນັກສຶກສາ ເປັນຫລັກ...
ລາຍການ: 12/28/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍຫອ້ງແຖວ ຫລັງຕະຫລາດເຂດ ບ້ານດົງໂດກ

ດົງໂດກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

OLod Thepphouthone
02076222570

ຂາຍດີນຫ້ອງແຖວຕິດທາງຄອນກີດດົງໂດກຫນອງບືກ ເນື້ອທີ່14×24

ຫ້ອງແຖວ  
₭1,835,061,800
3 3
ນາສ້ຽວ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາຍການ: 11/21/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດີນຫ້ອງແຖວຕິດທາງຄອນກີດດົງໂດກຫນອງບືກ ເນື້ອທີ່14×24

ນາສ້ຽວ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເລ້
02092221119

ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນດ່ວນຕິດທາງໃຫຍ່ໃຈກາງເມືອງຈັນທະບູລີ

ຫ້ອງແຖວ  
₭5,588,597,300
2 1 3 302m2 1
ທະນົນຂຸນບູລົມ, ຂົວຫລວງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນຕິດທາງໃຫຍ່ດ່ວນ ບ້ານຂົວຫລວງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.ລາຄາ670.000$ຕໍ່ລອງ...
ລາຍການ: 10/11/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນດ່ວນຕິດທາງໃຫຍ່ໃຈກາງເມືອງຈັນທະບູລີ

ທະນົນຂຸນບູລົມ, ຂົວຫລວງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ້າວ ໃຫຍ່
0304707958-99912777

ຂາຍດິນພ້ອມບ້ານຕໍ່ຫນ້າໄฟฟ้าโสกป่าหลวงลาคา 150000โดลา

ຫ້ອງແຖວ  
₭1,251,178,500
3 1 1
Lao thai rd, ໂສກປ່າຫລວງ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນ 2ຊັ້ນຕໍ່ຫນ້າໄຟຟ້າໂສກປ່າຫລວງ ແລະ ຕິດຂ້າງໂຮງຮຽນ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ
ລາຍການ: 09/05/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນພ້ອມບ້ານຕໍ່ຫນ້າໄฟฟ้าโสกป่าหลวงลาคา 150000โดลา

Lao thai rd, ໂສກປ່າຫລວງ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Nicky Infinity
8562055553919

ຫ້ອງແຖວເປີດໃໝ່

ຫ້ອງແຖວ  
₭2,502,357,000
1
ໂພນພະເນົາ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຫ້ອງມີຫ້ອງນອນຫ້ອງນ້ຳພ້ອມດີນມີໃບຂອບທອງຄົບ ຢູ່ບ້ານໂພນພະເນົ່າ ນະຄອນຫຼວງ(ໄກໂຮຽນວິທະຍາໄລໂລໂກ;ວິທະຍາໄລສຸດສະ...
ລາຍການ: 08/27/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຫ້ອງແຖວເປີດໃໝ່

ໂພນພະເນົາ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Nina
020 55577936
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: