Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ເຮືອນ ສຳລັບຂາຍ ໃນ Hadxayfong

ພົບ 187 ເຮືອນ for Sale in Hadxayfong, Vientiane Capital

ບ້ານພ້ອມດິນ

ເຮືອນ  
₭482,677,557
2 2 2
ນາໄຫ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍ່ຊື້ກະແຊໄວ້ເບິ່ງເປັນແບບ - ຂາຍດ່ວນ ທີ່ດິນ+ເຮືອນ​ ປຸກແລ້ວໄໝ່ໆ ເຂດດົງຄຳຊ້າງ-ນາໄຫ-ໂຮງງານເບຍລາວ - ເນ...
ລາຍການ: 01/30/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດິນ

ນາໄຫ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Thanakone XAYAVONG
020 5236 5999

ບ້ານພ້ອມດິນ

ເຮືອນ  
₭417,450,860
2 1 7
ດົງໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍທີ່ດິນ+ເຮືອນ - ເນື້ອທີ່ດິນ​ 602 ຕາແມັດ​ ເນື້ອທີ່ ຕົວເຮືອນ 11x113= 143 ຕາແມັດໃບຕາດິນຂອບທອງ. ...
ລາຍການ: 01/30/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດິນ

ດົງໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Thanakone XAYAVONG
020 5236 5999

ດິນພ້ອມເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭667,295,200
5 6 4
ດອນຝ້າຍ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍເຮືອນ ແຖວ ໂຮງານເປບຊີ ໂຮງງານເບຍ ເມືອງຫາດຊາຍພອງ ເນືອທີ 400ແມັດ ຫລັງໃຫຍ່ 3 ຫ້ອງນອນ ຫ...
ລາຍການ: 01/28/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນພ້ອມເຮືອນ

ດອນຝ້າຍ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Thanakone XAYAVONG
020 5236 5999

ດີນພ້ອມເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭639,221,629
4 4 3
ດົງໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍທີ່ດິນ+ເຮືອນ ໃກ້ສາງທ່ານາແລ້ງ - ເນື້ອທີ່ດິນ 20x22=447 ຕາແມັດ, ໜ້າບ້ານຈອດລົດໃຫ່ຍໄດ້ຫຼາຍຄັນ - ເຮືອນ...
ລາຍການ: 01/27/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດີນພ້ອມເຮືອນ

ດົງໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Thanakone XAYAVONG
020 5236 5999

ບ້ານພ້ອມດີນ

ເຮືອນ  
₭678,357,647
4 3 4
ດອນຝ້າຍ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອີກ 5% ສຳເລັດ -ເປີດໃຫ້ຈັບຈອງ ສຳເລັດ 95% - ຂາຍດິນ+ເຮືອນ ປຸກໃໝ່ເຂດໂຮງງານເບຍ - ເນື້ອທີ່ດິນ12*30=...
ລາຍການ: 01/27/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດີນ

ດອນຝ້າຍ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Thanakone XAYAVONG
020 5236 5999

ເຮືອນຂາຍພ້ອມດີນ

ເຮືອນ  
₭834,119,000
6 5 1
ຖີນຕົມ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ML-0013509_ຕ້ອງການຂາຍເຮືອນດ່ວນ ໃນລາຄາທີຫາໃສບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ, ມີຕົ້ນໄມ້ກີນໝາກຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ມີໜອງປາ 1 ໜ...
ລາຍການ: 12/25/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນຂາຍພ້ອມດີນ

ຖີນຕົມ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Thong Phomma
02052546440

ບ້ານພ້ອມດິນ

ເຮືອນ  
₭625,915,383
3 5 4
ໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍບ້ານພ້ອມດິນ ບໍ່ໄກຈາກທາງໃຫ່ຍ450ປີ ເຮືອນມີ3ຫ້ອງນອນ 5ຫ້ອງນ້ຳ ເນືອທີ່ທັ້ງໝົດມີ 447ຕາແມັດ ຈາກ...
ລາຍການ: 11/26/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດິນ

ໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula.la Listing
02054723555

ດິນພ້ອມເຮືອນ ລາຄາຖືກ

ເຮືອນ  
₭221,770,769
1 1 2 1
ດົງຄໍາຊ້າງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ມາກ່ອນໄດ້ກ່ອນ ?ຂາຍຖືກໆຮ້ອນເງີນ ດິນພ້ອມເຮືອນ ຢູ່ ບ.ດົງຄຳຊ້າງ ມ.ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງ ຈາກທາງໃຫຍ່ຄອນກີດ...
ລາຍການ: 11/15/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນພ້ອມເຮືອນ ລາຄາຖືກ

ດົງຄໍາຊ້າງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mr sone
02022244795

ບ້ານພ້ອມດິນ

ເຮືອນ  
₭300,042,805
2 2 3 2
ດົງຄຳຊ້າງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍບ້ານພ້ອດິນ ຢູ່ໃນເຂດຊຸມຊົນໝູ່ບ້ານ ໃບຕາດິນຂອບທອງ ບໍ່ຖືກໂຄງການໃດໆ ສາມາດຈອດລົດໄດ້ 2-3ຄັນ ມີຈຳນວນຊັ້ນທັງ...
ລາຍການ: 11/14/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດິນ

ດົງຄຳຊ້າງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula.la Listing
02054723555

ບ້ານພ້ອມດິນ

ເຮືອນ  
₭469,632,217
2 3 3
ນາໄຫ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍບ້ານພ້ອມດິນ​ ປຸກແລ້ວໄໝ່ໆ ເຂດດົງຄຳຊ້າງ-ນາໄຫ-ໂຮງງານເບຍລາວ ເນື້ອທີ່ດິນ​ 18x15=270ເເມັດ ໃບຕາດິນຂອບທ...
ລາຍການ: 11/07/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດິນ

ນາໄຫ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula.la Listing
02054723555
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: