Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ເຮືອນ ສຳລັບຂາຍ ໃນ Phonhong

ພົບ 10 ເຮືອນ for Sale in Phonhong, Vientiane Province

ຕ້ອງການຂາຍດວ່ນດິນພ້ອມເຮຶອນບ້ານນາຂາເມືອງນາຊາຍທອງນ້າຕລາດຫນອງສະຮອມ,8ເຂ້າໄປ200ແມັດດິນກ້ວງ20×22ໃ

ເຮືອນ  
₭253,079,583
3 1
ບ້ານນາຂ້າ, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຂາຍດວ່ນດິນພ້ອມເຮຶອນບ້ານນາຂາເມືອງນາຊາຍທອງນ້າຕລາດຫນອງສະຮອມ,8ເຂ້າໄປ200ແມັດດິນກ້ວງ20×22ໃບຕາດິນຂອບທອງ ...
ລາຍການ: 06/05/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ້ອງການຂາຍດວ່ນດິນພ້ອມເຮຶອນບ້ານນາຂາເມືອງນາຊາຍທອງນ້າຕລາດຫນອງສະຮອມ,8ເຂ້າໄປ200ແມັດດິນກ້ວງ20×22ໃ

ບ້ານນາຂ້າ, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ

ນາງແພງວັນ
02095699543(ເບິໄທ0911379751)

ດິນພ້ອມເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭1,084,354,700
3 2 3
ໂພນໂຮງ, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ
# ຂາຍດິນພ້ອມເຮຶອນແຄມທາງດ່ວນໆ! =>ໃບຕາດິນຂອບທອງ =>ດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ເຕົ່າຖານ ເມືອງ ໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ...
ລາຍການ: 08/22/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນພ້ອມເຮືອນ

ໂພນໂຮງ, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ

Lolo
020 52226166, 020 23052345

Land and House

ເຮືອນ  
₭8,341,189,991,658
2 2 200m2
ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ
Portarlington, over 55s living Barwon Design; two Bedrooms & two Living areas with a singl...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - Land and House

ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ

Yvonne
0452420266

ດິນແລະເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭834,119,000
2 2
Na lao, Luk 52, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຂາຍ ດິນພ້ອມເຮືອນ ແລະ ມີດິນທີ່ກວ່າງພ້ອມຈຳນວນ 4 ໄລ່ ພ້ອມເຮັດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ປູກຝັງ ດິນຢູາເຂດ ຫຼັກ 52 ເມ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແລະເຮືອນ

Na lao, Luk 52, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ

ດິນແລະເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭391,360,293
4 2
02055555119, ບ້ານນ້ຳແຈ້ງ, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດຶນພ້ອມດ້ວຍບ້ານວຶນລ້າ 1 ຫຼັງທີ່ຕິດກັບທາງໃຫຍ່,ເນື້ອທີ່ດິນແມ່ນ 774 m2ບາດ,ເຊິ່ງດິນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານນ້ຳແ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແລະເຮືອນ

02055555119, ບ້ານນ້ຳແຈ້ງ, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ

dub
02022221383

ດິນແລະເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭313,086,566
Dongnazok, ໂພນໂຮງ, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ທີ່ດິນກວ້າງງາມຕິດຊຸມຊົນຕິດຕົວເມືອງໃກ້ທາງໃຫຍ່ ເນື້ອທີ 27*29 ສົນໃຈຕິດຕໍ່ ລາຄ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແລະເຮືອນ

Dongnazok, ໂພນໂຮງ, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ

ດິນແລະເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭149,999,619
2 2 45m2
ໂພນງາມ, ໂພນງາມ, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ
ສົນໃຈຖາມໄດ້ເດີຂາຍດ່ວນໆຂາຍຖືກ ພ້ອມຢູ່ໄດ້ເລີຍ ມີໄຟຟ້າ, ນ້ຳ ຄົບພ້ອມຢູ່ເລີຍ ມີ2ຫ້ອງນອນ ມີ2ຫ້ອງນ້ຳ ສາມາດຈອດ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແລະເຮືອນ

ໂພນງາມ, ໂພນງາມ, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ

noy
02096568854

ດິນງາມລາຄາດີ

ເຮືອນ  
₭279,997,065
ດິນຢູ່ບ້ານນາຊູ,ເມືອງໂພນໂຮງ,ແຂວງວຽງຈັນ,, ບ້ານນາຊູ, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ
ໃຜທີກຳລັງຊອກຫາດິນສວນມາແລ້ວເດີ,ດິນຢູ່ບ້ານນາຊູ,ເມືອງໂພນໂຮງ,ແຂວງວຽງຈັນ,ທາງໃນດິນ,ມີໜອງປາ3ໜອງ,ມີຕົ້ນໄມ້...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມລາຄາດີ

ດິນຢູ່ບ້ານນາຊູ,ເມືອງໂພນໂຮງ,ແຂວງວຽງຈັນ,, ບ້ານນາຊູ, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ

noi
0305069691

ດິນແລະເຮືອນໃນບ້ານໂພນຂາມ

ເຮືອນ  
₭133,459
2 1
Ban PhonPhanao, ໂພນຂາມ, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຂາຍດີນ+ເຮືອນ ລະຫັດ:0004,ບ້ານ ໂພນຂາມ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ລາຄາ: ฿500/ຕມ, ຂະຫນາດເນື້ອທີ່:...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແລະເຮືອນໃນບ້ານໂພນຂາມ

Ban PhonPhanao, ໂພນຂາມ, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ

Vang Yang
0305314395

ດິນພ້ອມຮ້ານສ້ອມແປງ

ເຮືອນ  
₭542,177,350
ຕ້ອງການຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ, ໂພນຄໍາເໜືອ52 km, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນພ້ອມຮ້ານສ້ອມແປງ ດີນຕິດທາງຢາງເລກທີ13 ກວ້າງ 15 ມ ຍາວ 40 ມ
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນພ້ອມຮ້ານສ້ອມແປງ

ຕ້ອງການຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ, ໂພນຄໍາເໜືອ52 km, ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ

ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: