Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ເຮືອນ ສຳລັບຂາຍ ໃນ Sisattanak

ພົບ 165 ເຮືອນ for Sale in Sisattanak, Vientiane Capital

ດິນພ້ອມເຮືອນເຂດບ້ານຫນອງໄຮ

ເຮືອນ  
₭2,252,121,300
3 4 2 1
ບ້ານຫນອງໄຮ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນເຂດບ້ານຫນອງໄຮ ❇ ເນື້ອທີ່ດິນ 2.058ຕາແມັດ,ໃບຕາດິນຂອບທອງ ລາຄາ 270,000 ໂດລາ ເດີ່...
ລາຍການ: 02/16/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນພ້ອມເຮືອນເຂດບ້ານຫນອງໄຮ

ບ້ານຫນອງໄຮ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Khamphasay Sayarath
*85620 56240 925

ດີນ ເເລະ ເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭290,000
4 4 1 290m2 1
Ban Donnokhoum, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການໂອນກຳມະສິດ ດີນ ເເລະ ເຮືອນ ງາມພ້ອມຕົບເເຕ່ງເຟີນີເຈີເເລ້ວ, ມີບ່ອນຈອດລົດກວ້າງ, ມີ 4 ຫ້ອງນອນ, 4 ...
ລາຍການ: 02/15/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດີນ ເເລະ ເຮືອນ

Ban Donnokhoum, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Sone
+8562052226969

ດິນພ້ອມເຮືອນວິນລ້າ

ເຮືອນ  
₭2,100,000,000
ບ້ານ ວັດສົບ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນວິນລ້າ 2 ຊັ້ນ - ໃນຕົວເມືງ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານວັດສົບ,ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ...
ລາຍການ: 01/11/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນພ້ອມເຮືອນວິນລ້າ

ບ້ານ ວັດສົບ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ
020 22220087,020 58191576

ເຮືອນ ແລະ ທີ່ດິນແຄມທາງບ້ານໂສກປ່າຫຼວງ

ເຮືອນ  
₭7,507,071,000
ບ້ານ ໂສກປ່າຫຼວງ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອາຄານຕ້ອງການຂາຍ ຕັ້ງຢູ່ແຄມທາງໃຫຍ່ບ້ານໂສກປ່າຫຼວງ ກົງກົນຂ້າມກັບບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ - ເໝາະສົມສຳລັບເຮັດຫ້ອງກ...
ລາຍການ: 11/23/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນ ແລະ ທີ່ດິນແຄມທາງບ້ານໂສກປ່າຫຼວງ

ບ້ານ ໂສກປ່າຫຼວງ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ເຮືອນ ແລະ ທີ່ດິນ

ເຮືອນ  
₭2,919,416,500
3 3
ບ້ານ ດອນປ່າໃໝ່, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມີເຮືອນພ້ອມທີ່ດິນຕ້ອງການຂາຍຢູ່ບ້ານດອນປ່າໃໝ່ - ມີເນື້້ອທີ່ 500m2 - ຫ້ອງນ້ຳຕິດຫ້ອງນອນ - ສາມາດເຮັດເປັນຫ້ອງ...
ລາຍການ: 11/23/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນ ແລະ ທີ່ດິນ

ບ້ານ ດອນປ່າໃໝ່, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ເຮືອນ ແລະ ດິນຕ້ອງການຂາຍ ບ້ານດອນປ່າໃໝ່

ເຮືອນ  
₭2,919,416,500
3 4
ຖະໜົນດອນປ່າໃໝ່, ບ້ານ ດອນປ່າໃໝ່, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເໝາະສຳລັບໃຊ້ລົງທຶນ, ໃຫ້ລູກຄ້າເຊົ່າ, ທາງເຂົ້າສະດວກ( ປູຄອນກີດ ) ເປັນເຂດຊຸມຊົນທີ່ມີຕ່າງປະເທດອາໄສຫຼາຍທີ່ສຸດ...
ລາຍການ: 11/16/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນ ແລະ ດິນຕ້ອງການຂາຍ ບ້ານດອນປ່າໃໝ່

ຖະໜົນດອນປ່າໃໝ່, ບ້ານ ດອນປ່າໃໝ່, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ບ້ານສະພານທອງ, ເມືອງສີສະຕານາກ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເຮືອນ  
₭1,668,238,000
4 4
ສະພານທອງໃຕ້, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ບ້ານສະພານທອງ, ເມືອງສີສະຕານາກ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ...
ລາຍການ: 05/19/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານສະພານທອງ, ເມືອງສີສະຕານາກ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສະພານທອງໃຕ້, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ້າວ. ວັນນະສຸກ ຈັນທະມິດ
+8562076737874

ເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭1,668,238,000
4 3 2 120m2
Baan Xaysathane, JINAIMO, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Sell house and Land at JINAIMO NEAR MEKONG Land 800m2 House 120m2 Cute village
ລາຍການ: 03/27/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນ

Baan Xaysathane, JINAIMO, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Phouthakhyo
55617685

ດິນແລະເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭1,668,238,000
3 2 4 1
ພະລານໄຊ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນພ້ອມບ້ານ - ເນື້ອທີ່ດິນ 428 ຕາແມັດ - ໃບຕາດິນຂອບທອງ - ເປັນເຮືອນວິລາຊັ້ນດຽວ - ມີ 3 ...
ລາຍການ: 03/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແລະເຮືອນ

ພະລານໄຊ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula.la Listing
02054723555

ບ້ານພ້ອມດິນ

ເຮືອນ  
₭834,119,000
4 4
ດອນນົກຂຸ້ມ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານຕ້ອງການຂາຍ ທີ່ຕັ້ງ ບ້ານດອນນົກຂຸ້ມ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ເນື້ອທີ530ຕາແມັດ/ລາຄາ $100,000 ລວມມີ4ຫ້ອງນອນ 4...
ລາຍການ: 01/07/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດິນ

ດອນນົກຂຸ້ມ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

min viphaphone
02078111918
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: