Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ເຮືອນ ສຳລັບຂາຍ ໃນ Vientiane Capital

ຂາຍດ່ວນ ທີ່ດິນ ພ້ອມເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭10,009,428,000
6 8 3
13ເຫນືອ, ໂພສີ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດ່ວນ ເຮືອນກໍ່3ຊັ້ນ ທາງຫລັງເປັນດິນເປົ່າຫວ່າງ 1ໄລ່
ລາຍການ: 06/11/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດ່ວນ ທີ່ດິນ ພ້ອມເຮືອນ

13ເຫນືອ, ໂພສີ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ມາລາ
02059593555

ຂາຍບ້ານ ພ້ອມທີດິນ

ເຮືອນ  
₭3,169,652,200
3 2 2m2
ພະຂາວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາຍການ: 06/07/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍບ້ານ ພ້ອມທີດິນ

ພະຂາວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Sommano Xaysombath
020 97079920

ບ້ານພ້ອມດີນ

ເຮືອນ  
₭2,502,357
5 3 5 2m2 2
13, ພະຂາວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເປັນບ້ານ 2 ຊັ້ນ 2 ຫລັງເຣືອນຕິດກັນ ໜ້າບ້ານກ້ວາງ ຫລັງບ້ານກ້ວາງຂວາງ ທົ້ມດີນຫາກໍ່ແລ້ວ ດິນໃນເມືອງ ເໝາະແກ່ກາ...
ລາຍການ: 06/02/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດີນ

13, ພະຂາວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສົມລັກ ໂສດາວັນ
02056789980

ຂາຍດ່ວນ

ເຮືອນ  
₭3,086,240,300
4 5 6 144m2
ຮ່ອມ3, ໂພນທັນເໜືອ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາຍການ: 05/25/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດ່ວນ

ຮ່ອມ3, ໂພນທັນເໜືອ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

NT'Nouy Sapodilla
+8562077727488

ຂາຍດ່ວນ

ເຮືອນ  
₭3,086,240,300
4 5 6 144m2
ຮ່ອມ3, ໂພນທັນເໜືອ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາຍການ: 05/25/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດ່ວນ

ຮ່ອມ3, ໂພນທັນເໜືອ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

NT'Nouy Sapodilla
+8562077727488

ຂາຍດີນໃນຕົວເມືອງ ໃກ້ໄອເຕັກ

ເຮືອນ  
₭3,086,240,300
4 5 6 144m2
ຮ່ອມ3, ໂພນທັນເໜືອ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມີເຮືອນ2ຫຼັງ ເຮືອນຫ້ອງແຖວ1ຫຼັງ ເຮືອນເຕົາຮົມຢາ1ຫຼັງ
ລາຍການ: 05/25/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດີນໃນຕົວເມືອງ ໃກ້ໄອເຕັກ

ຮ່ອມ3, ໂພນທັນເໜືອ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

NT'Nouy Sapodilla
+8562077727488

ຂາຍດີນໃນຕົວເມືອງ ໃກ້ໄອເຕັກ

ເຮືອນ  
₭3,086,240,300
4 5 6 144m2
ຮ່ອມ3, ໂພນທັນເໜືອ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມີເຮືອນ2ຫຼັງ ເຮືອນຫ້ອງແຖວ1ຫຼັງ ເຮືອນເຕົາຮົມຢາ1ຫຼັງ
ລາຍການ: 05/25/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດີນໃນຕົວເມືອງ ໃກ້ໄອເຕັກ

ຮ່ອມ3, ໂພນທັນເໜືອ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

NT'Nouy Sapodilla
+8562077727488

ຂາຍດີນໃນຕົວເມືອງ ໃກ້ໄອເຕັກ

ເຮືອນ  
₭3,086,240,300
4 5 6 144m2
ຮ່ອມ3, ໂພນທັນເໜືອ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມີເຮືອນ2ຫຼັງ ເຮືອນຫ້ອງແຖວ1ຫຼັງ ເຮືອນເຕົາຮົມຢາ1ຫຼັງ
ລາຍການ: 05/25/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດີນໃນຕົວເມືອງ ໃກ້ໄອເຕັກ

ຮ່ອມ3, ໂພນທັນເໜືອ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

NT'Nouy Sapodilla
+8562077727488

ຂາຍດີນໃນຕົວເມືອງ ໃກ້ໄອເຕັກ

ເຮືອນ  
₭3,086,240,300
4 5 6 144m2
ຮ່ອມ3, ໂພນທັນເໜືອ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມີເຮືອນ2ຫຼັງ ເຮືອນຫ້ອງແຖວ1ຫຼັງ ເຮືອນເຕົາຮົມຢາ1ຫຼັງ
ລາຍການ: 05/25/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດີນໃນຕົວເມືອງ ໃກ້ໄອເຕັກ

ຮ່ອມ3, ໂພນທັນເໜືອ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

NT'Nouy Sapodilla
+8562077727488

ຂາຍດີນໃນຕົວເມືອງ ໃກ້ໄອເຕັກ

ເຮືອນ  
₭3,086,240,300
4 5 6 144m2
ຮ່ອມ3, ໂພນທັນເໜືອ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມີເຮືອນ2ຫຼັງ ເຮືອນຫ້ອງແຖວ1ຫຼັງ ເຮືອນເຕົາຮົມຢາ1ຫຼັງ
ລາຍການ: 05/25/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດີນໃນຕົວເມືອງ ໃກ້ໄອເຕັກ

ຮ່ອມ3, ໂພນທັນເໜືອ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

NT'Nouy Sapodilla
+8562077727488
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: