Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ເຮືອນ ສຳລັບຂາຍ ໃນ Vientiane Capital

ປະກາດຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ບ້ານສີໄຄທົ່ງ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເຮືອນ  
₭3,600,000,000
ສີໄຄທົ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປະກາດຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ບ້ານສີໄຄທົ່ງ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເນື້ອທີ່ 1282 m2 ສະຖານທີ່ຕ...
ລາຍການ: 04/01/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ປະກາດຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ບ້ານສີໄຄທົ່ງ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສີໄຄທົ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MB
02095887799

ປະກາດຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ບ້ານສີໄຄທົ່ງ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເຮືອນ  
₭3,600,000,000
ສີໄຄທົ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປະກາດຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ບ້ານສີໄຄທົ່ງ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເນື້ອທີ່ 1282 m2 ສະຖານທີ່ຕ...
ລາຍການ: 04/01/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ປະກາດຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ບ້ານສີໄຄທົ່ງ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສີໄຄທົ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MB
02095887799

ເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭1,668,238,000
4 3 2 120m2
Baan Xaysathane, JINAIMO, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Sell house and Land at JINAIMO NEAR MEKONG Land 800m2 House 120m2 Cute village
ລາຍການ: 03/27/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນ

Baan Xaysathane, JINAIMO, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Phouthakhyo
55617685

New modern house at Dondok

ເຮືອນ  
₭1,126,060,650
2 2
ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນປຸກໃໝ່ຊົງທັນສະໄໝພ້ອມຢູ່ ໃນຕົວເມືອງເຂດດົງໂດກ, ອອກແບບໂດຍທີມງານລະດັບສາກົນທີ່ມີປະສົບການສູງ. ຕົວບ້າ...
ລາຍການ: 03/27/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - New modern house at Dondok

ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula.la Listing
02054723555

9 ເຮັກຕ້າ,ໄລ່ລະ 12 ລ້ານກີບ

ເຮືອນ  
₭10,000,000
ນາເງິນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນສວນ,ງາມຈໍານວນ 9 ເຮັກຕ້າ
ລາຍການ: 03/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - 9 ເຮັກຕ້າ,ໄລ່ລະ 12 ລ້ານກີບ

ນາເງິນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Sonelor Sotouki
02052259567

ດິນ 10 ເຮັກຕ້າ ເໝາະສົມໃນການສ້າງໂຮງງານ ຫລື ສາງເກັບເຄື່ອງຂະໜາດໃຫຍ່

ເຮືອນ  
₭91,317
ສະພັງຄະນົງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນຕອນໃຫຍ່ 10 ເຮັກຕ້າໃນລາຄາ 350ບາດ/ຕາແມັດ, ດິນງາມພຽງດີເໝາະສົມແກ່ການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະ...
ລາຍການ: 03/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນ 10 ເຮັກຕ້າ ເໝາະສົມໃນການສ້າງໂຮງງານ ຫລື ສາງເກັບເຄື່ອງຂະໜາດໃຫຍ່

ສະພັງຄະນົງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Sonelor Sotouki
02052259567

ດິນ 10 ເຮັກຕ້າ ເໝາະສົມໃນການສ້າງໂຮງງານ ຫລື ສາງເກັບເຄື່ອງຂະໜາດໃຫຍ່

ເຮືອນ  
₭91,317
phonphanao-phontong road, ສະພັງຄະນົງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນຕອນໃຫຍ່ 9 ເຮັກຕ້າຢູ່ເຂດເສດຖະກິດ ເມືອງໄຊເສດຖາ,​ບ້ານສະພັງຄະນົງ ເໝາະສົມແກ່ການສ້າງຕັ້ງໂຮງງາ...
ລາຍການ: 03/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນ 10 ເຮັກຕ້າ ເໝາະສົມໃນການສ້າງໂຮງງານ ຫລື ສາງເກັບເຄື່ອງຂະໜາດໃຫຍ່

phonphanao-phontong road, ສະພັງຄະນົງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນແລະເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭25,023,570,000
4 2 5 2
ໍ້ຊ້າງຫີນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນດ່ວນ - ທີ່ດິນທັງໝົດແມ່ນ 800 ຕາແມັດ - ໃບຕາດິນຂອບທອງ - ເນື້ອທີ່ດິນກວ້າງ - ເ...
ລາຍການ: 03/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແລະເຮືອນ

ໍ້ຊ້າງຫີນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula.la Listing
02054723555

ດິນແລະເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭1,668,238,000
3 2 4 1
ພະລານໄຊ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນພ້ອມບ້ານ - ເນື້ອທີ່ດິນ 428 ຕາແມັດ - ໃບຕາດິນຂອບທອງ - ເປັນເຮືອນວິລາຊັ້ນດຽວ - ມີ 3 ...
ລາຍການ: 03/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແລະເຮືອນ

ພະລານໄຊ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula.la Listing
02054723555

ດິນແລະເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭443,541,538
3 2 1
ສາມສະອາດ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ເປັນດິນງາມມີເນື້ນທີ່ 3,583 ຕາເເມັດ ເທ່າກັບ 2 ໄຮ່ກວ່າ - ມີເຮືອນ ແລະ ດິນ ໜັງສືຂອບທ...
ລາຍການ: 03/24/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແລະເຮືອນ

ສາມສະອາດ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula listing
020 28151181
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: