Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ເຮືອນ ສຳລັບຂາຍ ໃນ Vientiane Capital

ດິນ​ຂາຍ ຫລື ມີ​ທຶນ​ມາ​ຖົມ​ແບ່ງ​ຂາຍ​ຮ່ວມ​ກັນ

ເຮືອນ  
₭11,000,000,000
Tanmixay-Sikeuth Road, Xamketh, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
​ດິ​ນ​ທົ່ງ​ນາ​ຢູ່​ເຂດ​ບ້ານ​ຊຳ​ເກດ ປະ​ມານ 7 ເຮັກ​ຕາ, ໄກ​ທາງ​ໃຫຍ່​ປະ​ມານ 500 ແມັດ ຕ້ອງ​ການ​ຂາຍ ຫລື ...
ລາຍການ: 12/12/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນ​ຂາຍ ຫລື ມີ​ທຶນ​ມາ​ຖົມ​ແບ່ງ​ຂາຍ​ຮ່ວມ​ກັນ

Tanmixay-Sikeuth Road, Xamketh, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Bounthong
+856 20 91876565

ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭2,700
3 2 25 8m2 1
ຖະໜົນທາງຮ່ອມ, ທົ່ງປົ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ຢູ່ບ້ານທົ່ງປົ່ງ ເມືອງສີໂຄດບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດິນງາມ ທາງສະດວກ ຮ້ອນເງິນ ຂາຍຖື...
ລາຍການ: 12/11/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ

ຖະໜົນທາງຮ່ອມ, ທົ່ງປົ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນາງອຸໄລວັນ ຢາຢີ
96568554

ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭1,304,533
3 2 5 12m2 1
ດອນນົກຂຸ້ມ, ດອນນົກຂຸມ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງຂາຍຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ເດີນບ້ານກວ້າງ ສະພາບແວດລ້ອມດີ ອາກາດບໍລິສຸດ ບໍ່ແອອັດ ຕິດກັບທໍາມະຊາດ ຂາຍໃນລາຄາ...
ລາຍການ: 11/30/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ

ດອນນົກຂຸ້ມ, ດອນນົກຂຸມ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນາງ ລັດດາວັນ
02096221031

ບ້ານທີ່ທັນສະໄຫມ, ມີຄຸນນະພາບສູງສ້າງໃໝ່ສໍາລັບຄອບຄົວຂາຍໃນດົງໂດກ

ເຮືອນ  
₭909,189,710
2 1 111m2
ບ້ານສະພານໝຶກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານດ່ຽວສຳລັບຄອບຄົວຢູ່ດົງໂດກ ມາດຕະຖານກໍ່ສ້າງລະດັບສາກົນ, ເປົ້າໝາຍຄືການສ້າງບ້ານລາຄາບໍ່ແພງແຕ່ມີຄຸນນະພາບ...
ລາຍການ: 11/29/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານທີ່ທັນສະໄຫມ, ມີຄຸນນະພາບສູງສ້າງໃໝ່ສໍາລັບຄອບຄົວຂາຍໃນດົງໂດກ

ບ້ານສະພານໝຶກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

realestate
02055550906

ບ້ານພ້ອມດິນ

ເຮືອນ  
₭250,235,700
2 1 65m2 1
ໜອງແຕ່ງ, ນາລຽນ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍເຮືອນ ພ້ອມທີດິນງາມໆ ຂະໜາດເຮືອນ 9x9 ແມັດ ມີ 2 ຫ້ອງນອນ, 1 ຫ້ອງນ້ຳ, ຫ້ອງຮັບແຂກ ແລະ ຫ້ອງຄົວ. ເນື້ອທ...
ລາຍການ: 11/28/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດິນ

ໜອງແຕ່ງ, ນາລຽນ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂາຍດິນ ພ້ອມເຮືອນ ແລະສະປາ

ເຮືອນ  
₭182,634
3 1
ທາງໄປໂຍທາທິການ, ໂພນສະກ່ວາງເຫມືອ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປະກາດຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ເນື້ອທີ່ 2.609 ຕາແມັດ (ໃບຕາດິນຂອບທອງ)ບ້ານໂພນສະຫວັນເໜືອທາງໄປພະແນກໂຍທາທິການ(...
ລາຍການ: 11/28/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນ ພ້ອມເຮືອນ ແລະສະປາ

ທາງໄປໂຍທາທິການ, ໂພນສະກ່ວາງເຫມືອ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສິດ
02022565888

ບ້ານພ້ອມດິນ

ເຮືອນ  
₭2,085,297,500
3 4 4 2
ຄຳສະຫວາດ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍບ້ານພ້ອມດິນປຸກໃຫມ່ ເຮືອນມີ 3 ຫ້ອງນອນ 4 ຫ້ອງນ້ຳ 1 ຫ້ອງຄົວ 1 ຫ້ອງຮັບແຂກ ມີເດີ່ນບ້ານກວ້າງຂວາງສາມ...
ລາຍການ: 11/26/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດິນ

ຄຳສະຫວາດ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula.la Listing
02054723555

ບ້ານພ້ອມດິນ

ເຮືອນ  
₭625,915,383
3 5 4
ໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍບ້ານພ້ອມດິນ ບໍ່ໄກຈາກທາງໃຫ່ຍ450ປີ ເຮືອນມີ3ຫ້ອງນອນ 5ຫ້ອງນ້ຳ ເນືອທີ່ທັ້ງໝົດມີ 447ຕາແມັດ ຈາກ...
ລາຍການ: 11/26/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດິນ

ໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula.la Listing
02054723555

ບ້ານພ້ອມດິນ

ເຮືອນ  
₭1,251,178,500
3 1 8
ໜອງແຕ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍບ້ານພ້ອມດິນ ທາ່ນທີກຳລັງຊອກຫາບ້ານໃໜ່ຢ່າາພາດ ມີ 3ຫອ້ງນອນ 1ຫ້ອງນ້ຳ 1ຫອ້ງພະ 1ຫອ້ງຮັບແຂກ ເນຶ້ອທີ3...
ລາຍການ: 11/25/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດິນ

ໜອງແຕ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula.la Listing
02054723555

ບ້ານພ້ອມດິນ

ເຮືອນ  
₭652,266,969
3 2 5 144m2
ບ້ານໃໝ່, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍບ້ານພ້ອມດິນ ເຮືອນມີ 3 ຫ້ອງນອນ 2 ຫ້ອງນ້ຳ, 1 ຫ້ອງຮັບແຂກ, 1 ຫ້ອງຄົວ ມີຫ້ອງນ້ຳນອກ 2 ຫ້ອງ ຮອງຮ...
ລາຍການ: 11/25/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດິນ

ບ້ານໃໝ່, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula.la Listing
02054723555
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: