Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ເຮືອນ ສຳລັບຂາຍ ໃນ Vientiane Capital

ດິນແລະເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭339,177,808
2 2
02029451093, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນວີນລ້າຊັ້ນດຽວ ຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ,ເມືອງຈັນທະບູລີ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ມີເນື້ອທີ່150ຕາແມັດ ເຮື...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແລະເຮືອນ

02029451093, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

dub
02022221383

ດິນແລະເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭834,903,071
4 2
02029451093, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ2ຊັ້ນຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ,ເມືອງຈັນທະບູລີ,ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ4ຫ້ອງນອນ,2 ຫ້ອງນໍ້າ,ມີໜ້າບ້...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແລະເຮືອນ

02029451093, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

dub
02022221383

ດິນແລະເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭391,360,293
3 2
02029451093, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍເຮືອນວີນລ້າ2ຊັ້ນຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ,ເມືອງຈັນທະບູລີ,ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ເຮືອນມີ3ຫ້ອງນອນ,2 ຫ້ອງນໍ້າດິນ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແລະເຮືອນ

02029451093, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

dub
02022221383

ຮ້ານອາຫານ

ເຮືອນ  
₭917,530,900
ຫັດສະດີ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍ:ຕ້ອງການຂາຍໃຮ້ານອາຫານຢູ່ຕຶກໄປສະນີຕໍ່ໜ້າຕະຫຼາດເຊົ້າ,ສຳປະທານ 10 ປີ ເຮັດມາແລ້ວປີເຄີ່ງ ຫັຼງຄົບ 10ປີ ສ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຮ້ານອາຫານ

ຫັດສະດີ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

vue her
02055694660 0305035816 02052014194

ບ້ານສະໄຕຜະສົມ

ເຮືອນ  
₭467,106,640
2 1 99m2
ບ້ານໄຮ່ຄໍາ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານສະໄຕຜະສົມຢູ່ໄຮ່ຄໍາ ໂຄງການເຮືອນໂຮມຮັກມີເຮືອນໃຫ້ເລືອກເຖິງ 5 ແບບ, ປ່ຽນສີໄດ້ຕາມໃຈ ແລະ ຕໍ່ເຕີມຈາກແບ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານສະໄຕຜະສົມ

ບ້ານໄຮ່ຄໍາ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

realestate
02055550906

ບ້ານຊົງລາວ

ເຮືອນ  
₭467,106,640
2 1 99m2
ບ້ານໄຮ່ຄໍາ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານຊົງລາວຢູ່ໄຮ່ຄໍາ ໂຄງການເຮືອນໂຮມຮັກມີເຮືອນໃຫ້ເລືອກເຖິງ 5 ແບບ, ປ່ຽນສີໄດ້ຕາມໃຈ ແລະ ຕໍ່ເຕີມຈາກແບບໄດ້...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານຊົງລາວ

ບ້ານໄຮ່ຄໍາ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

realestate
02055550906

ບ້ານແບບທັນສະໄໝ

ເຮືອນ  
₭467,106,640
2 1 99m2
ບ້ານໄຮ່ຄໍາ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານແບບທັນສະໄໝຢູ່ໄຮ່ຄໍາ ໂຄງການເຮືອນໂຮມຮັກມີເຮືອນໃຫ້ເລືອກເຖິງ 5 ແບບ, ປ່ຽນສີໄດ້ຕາມໃຈ ແລະ ຕໍ່ເຕີມຈາກແ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານແບບທັນສະໄໝ

ບ້ານໄຮ່ຄໍາ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

realestate
02055550906

ບ້ານແບບທັນສະໄໝ

ເຮືອນ  
₭467,106,640
2 1 99m2
ບ້ານໄຮ່ຄໍາ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານແບບທັນສະໄໝຢູ່ໄຮ່ຄໍາ ໂຄງການເຮືອນໂຮມຮັກມີເຮືອນໃຫ້ເລືອກເຖິງ 5 ແບບ, ປ່ຽນສີໄດ້ຕາມໃຈ ແລະ ຕໍ່ເຕີມຈາກແບ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານແບບທັນສະໄໝ

ບ້ານໄຮ່ຄໍາ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

realestate
02055550906

ບ້ານສະໄຕຜະສົມ

ເຮືອນ  
₭467,106,640
2 1 99m2
ບ້ານຕານມີໄຊ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານສະໄຕຜະສົມຢູ່ຕານມີໄຊ ໂຄງການເຮືອນໂຮມຮັກມີເຮືອນໃຫ້ເລືອກເຖິງ 5 ແບບ, ປ່ຽນສີໄດ້ຕາມໃຈ ແລະ ຕໍ່ເຕີມຈາກ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານສະໄຕຜະສົມ

ບ້ານຕານມີໄຊ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

realestate
02055550906

ບ້ານຊົງລາວ

ເຮືອນ  
₭467,106,640
2 1 99m2
ບ້ານຕານມີໄຊ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານຊົງລາວຢູ່ຕານມີໄຊ ໂຄງການເຮືອນໂຮມຮັກມີເຮືອນໃຫ້ເລືອກເຖິງ 5 ແບບ, ປ່ຽນສີໄດ້ຕາມໃຈ ແລະ ຕໍ່ເຕີມຈາກແບບ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານຊົງລາວ

ບ້ານຕານມີໄຊ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

realestate
02055550906
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: