Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ທີ່ດິນ ສຳລັບຂາຍ ໃນ Hadxayfong

ພົບ 212 ທີ່ດິນ for Sale in Hadxayfong, Vientiane Capital

ຂາຍດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ດິນ  
₭339,178,823
1302m2
13, ດົງໂພສີ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ຂາຍດີນປູກສ້າງບ້ານດົງໂພສີເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ?ເນື້ອທີ່ດິນ1302ຕາແມັດ ເຂົ້າໄປໃນຮ່ອມປະມານ300ແມັດ ?ດິນງາ...
ລາຍການ: 04/30/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນປຸກສ້າງ

13, ດົງໂພສີ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ky soumanivanh
02055371798

ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ

ທີ່ດິນ  
₭469,632
ບ້ານໜອງໄຮ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນງາມ ປຸກສ້າງເຮືອນຢູ່ໄດ້ເລີຍ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖົມ ຂະໜາດເໝາະສົມປຸກບ້ານສຳຫລັບຄອບຄົວນ້ອຍດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງໄຮ ເມື...
ລາຍການ: 02/26/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ

ບ້ານໜອງໄຮ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

banlao.la
02054739425

ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ

ທີ່ດິນ  
₭234,816
13363m2
ບ້ານໜອງໄຮ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເນື້ອທີ່ດິນກວ້າງ 13,363ຕມ ສະພາບດິນງາມ ພື້ນທີ່ກ້ວາງຂວາງ ເປີດດຳເນີນກິດຈະການຮ້ານອາຫານຢູ່ແລ້ວ ມີການຈັດການ...
ລາຍການ: 02/26/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ

ບ້ານໜອງໄຮ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

banlao.la
02054739425

ຕອ້ງການໂອນກຳມະສິດ ດີນ ຕິດສະຖານີ ລົດໄຟ ວຽງຈັນໄຕ້ ດົງໂພສີ

CommercialLand  
₭208,725
ຫ່າງຈາກ ຖະຫນົນ 450ປີ 300ແມັດ, ບ ທ່ານາແລ້ງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາຍການ: 02/14/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕອ້ງການໂອນກຳມະສິດ ດີນ ຕິດສະຖານີ ລົດໄຟ ວຽງຈັນໄຕ້ ດົງໂພສີ

ຫ່າງຈາກ ຖະຫນົນ 450ປີ 300ແມັດ, ບ ທ່ານາແລ້ງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MR SOUDCHAY PHIMASONE
8562054692994

ດິນກະສິກໍາດິນນາໃນເຂດຕົວເມືອງ

ທີ່ດິນ  
₭292,000,000
ທ່າພະບາດ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຂາຍດິນກະສິກໍາດິນນາໃນເຂດຕົວເມືອງ - ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທ່າພະ,ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ເນື້ອທີ່ ...
ລາຍການ: 01/12/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນກະສິກໍາດິນນາໃນເຂດຕົວເມືອງ

ທ່າພະບາດ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ
020 22220087,020 58191576

ດິນກະສິກໍາດິນສວນໃນເຂດຕົວເມືອງ

ທີ່ດິນ  
₭540,000,000
ທ່າມ້ວງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຂາຍດິນກະສິກໍາດິນສວນໃນເຂດຕົວເມືອງ - ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທ່າມ່ວງ,ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ເນື້ອທ...
ລາຍການ: 01/12/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນກະສິກໍາດິນສວນໃນເຂດຕົວເມືອງ

ທ່າມ້ວງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ
020 22220087,020 58191576

ດິນກະສິກໍາດິນນາໃນເຂດຕົວເມືອງ

CommercialLand  
₭760,000,000
ສົມສະຫນຸກ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຂາຍດິນກະສິກໍາດິນນາໃນເຂດຕົວເມືອງ - ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານສົມສະໜຸກ,ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ເນື້ອ...
ລາຍການ: 01/12/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນກະສິກໍາດິນນາໃນເຂດຕົວເມືອງ

ສົມສະຫນຸກ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ
020 22220087,020 58191576

ມີດິນງາມຕ້ອງການຂາຍ

ທີ່ດິນ  
₭156,544
609m2
ສົນໃຈຕິດຕໍ່ ໂທ ແອບ 0085620 23267199, ດົງຊຽງດີ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມີດິນງາມຕ້ອງການຂາຍຢູ່ແຖວໂຮງຮຽນຕຳຫລວດອາຊຽນ ສາມາເຂົ້າໄດ້ທາງໂນນແສງຈັນ ຫລື ບ້ານດົງຊຽງດີກໍ່ໄດ້ ເປັນດິນທີ່...
ລາຍການ: 12/23/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ມີດິນງາມຕ້ອງການຂາຍ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ ໂທ ແອບ 0085620 23267199, ດົງຊຽງດີ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Thilayouth
23267199

ຕ້ອງການຂາຍດິນ

ທີ່ດິນ  
₭893,605,747
1557m2
Nong Hai, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ 1557 ແມັດ, 2200 ບາດ/ແມັດ, ບ້ານໜອງໄຮ ໃກ້ກັບເດີ່ນເຕະບານລ້ານຊ້າງ ແລະ ໂຮງຮຽນກຽດຕິສັກໃໝ່,...
ລາຍການ: 12/22/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ້ອງການຂາຍດິນ

Nong Hai, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

XOUMANIVONG Manivone
+8562058846248

ດິນງາມຕິດທາງໃຫຍ່(ຄອນກີດ)ບ້ານແກ້ງປາຢ້າງ

ທີ່ດິນ  
₭5,338,361,600
16019m2
ຖະໜົນບ້ານຫ່ອມ, ບ້ານ ແກ້ງປາຢ້າງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເປັນດິນວ່າງ ຮາບພຽງ ເໝາະແກ່ການປຸກບ້ານຈັດສັນ ໂຮງຮຽນ ແລະ ສວນອາຫານໜອງປາ. ສະພາບແວດລ້ອມ ອ້ອມແອ້ມບໍ່ມີມົນລ...
ລາຍການ: 12/02/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມຕິດທາງໃຫຍ່(ຄອນກີດ)ບ້ານແກ້ງປາຢ້າງ

ຖະໜົນບ້ານຫ່ອມ, ບ້ານ ແກ້ງປາຢ້າງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: