Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ທີ່ດິນ ສຳລັບຂາຍ ໃນ Vientiane Capital

ພົບ 2355 ທີ່ດິນ for Sale in Vientiane Capital

ດີນສວນ

ທີ່ດິນ  
₭480,000,000
ບ້ານຫົວນາ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
18.27827144170601, 102.76088347682408
ລາຍການ: 06/15/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດີນສວນ

ບ້ານຫົວນາ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃຈ ຢ່າງ
22217398

ຂາຍທີ່ດິນໃບຂອບທອງ

ທີ່ດິນ  
₭104,362
34610m2
ເລກທີ13ໃຕ້, ສົມສະຫວັນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນເຂດຫລັກ7 (ສະຫນາມຍິງປຶືນອາຊຽນ) ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ 17 ຫລັກ
ລາຍການ: 05/05/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍທີ່ດິນໃບຂອບທອງ

ເລກທີ13ໃຕ້, ສົມສະຫວັນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

tommy
55537878

ຕ້ອງການໂອນກຳມະສິດທີ່ດີນ

ທີ່ດິນ  
₭216,552,633
ຖະໜົນສີທອງ, ດົງນາທອງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດີນ ເນື້ອທີ່ 322 ຕາແມັດ ບ້ານດົງນາທອງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ແຖວຄິວລົດສາຍເໜືອ ສາມາດເຂົ້າຮ່ອມ ...
ລາຍການ: 04/28/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ້ອງການໂອນກຳມະສິດທີ່ດີນ

ຖະໜົນສີທອງ, ດົງນາທອງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Soykeo Phimmasone
020 54442359

ຕ້ອງການຂາຍດີນ ດ່ວນ

ທີ່ດິນ  
₭8,341,190
546m2
​ສີ​ສັງ​ວອນ, ທາດ​ຫວງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
​ຂາຍ​ດີນ​ດ່ວນ ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ ບ້ານ​ທາດ​ຫລວງ​ໃຕ ເນື້ອ​ທີ່ 546ຕາ​ແມັດ ລວງ​ກ່ວງ ຕິດ​ທາງ​ເບ​ຕົງ 14 ແມັ...
ລາຍການ: 04/01/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ້ອງການຂາຍດີນ ດ່ວນ

​ສີ​ສັງ​ວອນ, ທາດ​ຫວງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນຢູ່ບ້ານສີຊົມຊື່ນ

ທີ່ດິນ  
₭1,067,672,320
11, ບ້ານ ສີຊົມຊື່ນ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນຢູ່ບ້ານສີຊົມຊື່ນ ເມືອງສີໂຄດ ທາງເລກທີ 11 ໄປສັງທອງ ໜ້າທາງ 50ແມັດ ເລິກຈຳນ້ຳຂອງ 45ແມັດ ລາຄາ $12...
ລາຍການ: 03/31/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນຢູ່ບ້ານສີຊົມຊື່ນ

11, ບ້ານ ສີຊົມຊື່ນ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Daomany Chanphakeo
856 20 23534699

ຕ້ອງການຂາຍດີນເຂດ ບ້ານຫົວຂົວດ່ວນ

ທີ່ດິນ  
₭558,859
1687m2
ທາງຊອຍ, ບ້ານ ຫົວຂົວ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
#ຂາຍດິນດ່ວນ ດິນໃນບ້ານ ຫົວຂົວ ເມືອງໃຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງ ເປັນດີນ ຖົມແລ້ວ ສາມາດປຸກສ້າງໃດ້ເລີຍ ທາງເ...
ລາຍການ: 03/30/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ້ອງການຂາຍດີນເຂດ ບ້ານຫົວຂົວດ່ວນ

ທາງຊອຍ, ບ້ານ ຫົວຂົວ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂາຍດິນບ້ານໂຊກໃຫຍ່ ໄຊເສດຖາ ນ.ວ

ທີ່ດິນ  
₭417,450,860
2400m2
450, ໂຊກໃຫຍ່, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນ ບ້ານໂຊກໃຫຍ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນ.ວ ເນື້ອທີ່ 2,400ຕາແມັດ. ? ໄກ້ສະຖານີກະຈາຍໄຟແລະສ້ອມແປງ ລົດໄຟ້າ ?...
ລາຍການ: 03/27/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນບ້ານໂຊກໃຫຍ່ ໄຊເສດຖາ ນ.ວ

450, ໂຊກໃຫຍ່, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ. ແຂກ
02055949556

ຂາຍດິນໃຈກາງເມືອງ

ທີ່ດິນ  
₭2,168,709,400
1303m2
Donnokkhum Village, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນໃຈກາງເມືອງ ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານດອນນົກຂຸ້ມ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເນື້ອທີ່ປະມານ: ກວ້...
ລາຍການ: 03/19/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນໃຈກາງເມືອງ

Donnokkhum Village, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Michi
+8562055664997

ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ທີ່ດິນ  
₭388,751,113
1 1 1 1m2 3208m2 1
13 ເໜື້ອ- ນາຊອນ, ຫົວຂົວ-ນາຊອນ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນປຸກສ້າງຖົມງາມແລ້ວ ໃກ້ຈຸດຂື້ນລົງທາງດ່ວນວັງວຽງ,ໃກ້ຕະຫລາດຫົວຂົວ,ຕິດຊຸມຊົນ,ນ້ຳໃສ ໄຟສະຫວ່າງ ທາງດີ
ລາຍການ: 03/10/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

13 ເໜື້ອ- ນາຊອນ, ຫົວຂົວ-ນາຊອນ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

siammone
02055555960

ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (ດິນຖົມແລ້ວງາມຫລາຍ)

ທີ່ດິນ  
₭388,751,113
1 1 1 1m2 3208m2 1
ນາຊອນ, ນາຊອນ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນຖົມແລ້ວເນື້ອທີ 3208 ຕາແມັດ ຫ່າງຈາກຈຸດຂື້ນລົງທາງດ່ວນວັງວຽງ,ໃກ້ຕະຫລາດຫົວຂົວ,ຕິດກັບຊຸມຊົນ,ນ້ຳໃສ ໄຟສະ...
ລາຍການ: 03/10/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (ດິນຖົມແລ້ວງາມຫລາຍ)

ນາຊອນ, ນາຊອນ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສີອາມອນ
02055555960
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: