Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ທີ່ດິນ ສຳລັບຂາຍ ໃນ Vientiane Capital

ພົບ 2361 ທີ່ດິນ for Sale in Vientiane Capital

ຂາຍດິນຫຼັງຕະຫຼາກຫ້ວຍຫົງ

ທີ່ດິນ  
₭1,751,649,900
1184m2
ຫ້ວຍຫົງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນຕັ້ງຢູ່ຫລັງຕະຫລາດຫ້ວຍຫົງ, ເຂົ້າຮ່ອມຂ້າງຕະຫລາດ. ດິນຂອບທອງ ຮູບ 4 ເເຈສາກງາມ . ໄຟຟ້າ ນໍ້າປະປາຮອດ
ລາຍການ: 08/18/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນຫຼັງຕະຫຼາກຫ້ວຍຫົງ

ຫ້ວຍຫົງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Phanida Sounthakith
02056926969

ດິນພ້ອມປຸກສ້າງຢູ່ບ້ານໜອງວຽງຄຳ

ທີ່ດິນ  
₭495,722,896
257m2
ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນປຸກສ້າງຢູ່ບ້ານໜອງວຽງຄຳ ຮ່ອມ4 ຢູ່ໃກ້ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ລາຍການ: 08/18/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນພ້ອມປຸກສ້າງຢູ່ບ້ານໜອງວຽງຄຳ

ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Phanida Sounthakith
02056926969

ຂາຍດີນສວນ

ທີ່ດິນ  
₭500,000,000
ທາງເມືອງໄຫມ່, ຫົວນາ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດີນສວນ ໃກ້ທາງໃຫ່ຍ 100 ແມັດ ປະມານ 4 ເຮັກຕາ ຕິດຫ້ວຍ ເຫມາແກ່ການເຮັດຟາມລ້ຽງຫມູ ແລະ ລ້ຽງໄກ່
ລາຍການ: 08/13/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດີນສວນ

ທາງເມືອງໄຫມ່, ຫົວນາ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃຈ ຢ່າງ
22217398

ດິນລາຄາຖືກ 5US$/m2,ເນື້ອທີ່1.700ຕາແມັດ,ດິນສາມາດປູກຝັງລ້ຽງສັດແລະປຸກເຮືອນໄດ້,ມີຮົ້ວ ແລະຈາກວຽງຈັນໄປ

ທີ່ດິນ  
₭41,705
ເສັ້ນທາງທ່າງ່ອນ, ເວີນຄໍາ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາມາດຕິດຕໍ່ເບີໂທ ແລະ ວອດແອັບໄດ້: ນາງ ສຸ 02055112038 English call: Peter 02057082323 ດິນມີເນ...
ລາຍການ: 08/08/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນລາຄາຖືກ 5US$/m2,ເນື້ອທີ່1.700ຕາແມັດ,ດິນສາມາດປູກຝັງລ້ຽງສັດແລະປຸກເຮືອນໄດ້,ມີຮົ້ວ ແລະຈາກວຽງຈັນໄປ

ເສັ້ນທາງທ່າງ່ອນ, ເວີນຄໍາ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Peter
02057082323

ຂາຍດີນຖືກໆ 11 ເຮັກຕ້າໃຈກາງບ້ານຫາດກ້ຽງ

ທີ່ດິນ  
₭52,181
ຫາດກ້ຽງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດີນສວນ 11 ເຮັກຕ້າຢູ່ບ້ານຫາດກ້ຽງ,ເມືອງໄຊທານີ,​ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລາຄາຂາຍ 200ບາດ/ຕາແມັດ, ມີ...
ລາຍການ: 07/26/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດີນຖືກໆ 11 ເຮັກຕ້າໃຈກາງບ້ານຫາດກ້ຽງ

ຫາດກ້ຽງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Sonelor Sotouki
02052259567

Agriculture land for sale

ທີ່ດິນ  
₭500,000,000
ຫົວນາ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານຫົວນາ ເມືອງໄຊທານີ
ລາຍການ: 07/09/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - Agriculture land for sale

ຫົວນາ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃຈ ຢ່າງ
22217398

ດີນສວນ

ທີ່ດິນ  
₭480,000,000
ບ້ານຫົວນາ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
18.27827144170601, 102.76088347682408
ລາຍການ: 06/15/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດີນສວນ

ບ້ານຫົວນາ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃຈ ຢ່າງ
22217398

ຂາຍທີ່ດິນໃບຂອບທອງ

ທີ່ດິນ  
₭104,362
34610m2
ເລກທີ13ໃຕ້, ສົມສະຫວັນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນເຂດຫລັກ7 (ສະຫນາມຍິງປຶືນອາຊຽນ) ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ 17 ຫລັກ
ລາຍການ: 05/05/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍທີ່ດິນໃບຂອບທອງ

ເລກທີ13ໃຕ້, ສົມສະຫວັນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

tommy
55537878

ຕ້ອງການໂອນກຳມະສິດທີ່ດີນ

ທີ່ດິນ  
₭216,552,633
ຖະໜົນສີທອງ, ດົງນາທອງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດີນ ເນື້ອທີ່ 322 ຕາແມັດ ບ້ານດົງນາທອງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ແຖວຄິວລົດສາຍເໜືອ ສາມາດເຂົ້າຮ່ອມ ...
ລາຍການ: 04/28/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ້ອງການໂອນກຳມະສິດທີ່ດີນ

ຖະໜົນສີທອງ, ດົງນາທອງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Soykeo Phimmasone
020 54442359

ຕ້ອງການຂາຍດີນ ດ່ວນ

ທີ່ດິນ  
₭8,341,190
546m2
​ສີ​ສັງ​ວອນ, ທາດ​ຫວງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
​ຂາຍ​ດີນ​ດ່ວນ ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ ບ້ານ​ທາດ​ຫລວງ​ໃຕ ເນື້ອ​ທີ່ 546ຕາ​ແມັດ ລວງ​ກ່ວງ ຕິດ​ທາງ​ເບ​ຕົງ 14 ແມັ...
ລາຍການ: 04/01/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ້ອງການຂາຍດີນ ດ່ວນ

​ສີ​ສັງ​ວອນ, ທາດ​ຫວງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: