Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ທີ່ດິນ ສຳລັບຂາຍ ໃນ Vientiane Capital

ພົບ 2147 ທີ່ດິນ for Sale in Vientiane Capital

ຂາຍດິນໃຈກາງເມືອງ (ທາດຫຼວງ)

ທີ່ດິນ  
₭1,251,178,500
708m2
ວຽງຈະເລີນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
✅ຂາຍດິນເປົ່າ✅ໃຈກາງເມືອງໃກ້ທາດຫຼວງ✅ ✅ເນື້ອທີ່ 24×30= 708m2 (ພ້ອມປຸກສ້າງ) ⛔ລາຄາພຽງ 150,000$⛔ ?ສົນໃ...
ລາຍການ: 11/27/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນໃຈກາງເມືອງ (ທາດຫຼວງ)

ວຽງຈະເລີນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

King Sisounthone
020 28777998

ດິນງາມຢູ່ບ້ານວຽງແກ້ວ

ທີ່ດິນ  
₭1,463,373,990
ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ເຂດມະຫາວິທະຍາໄລດົງໂດກ ດິນພຽງ ທາງເຂົ້າອອກກ້ວາງຂວາງສະດວກສະບາຍ ເໝາະສໍາລັບ ປຸກຫ້ອງ...
ລາຍການ: 11/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມຢູ່ບ້ານວຽງແກ້ວ

ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ດິນງາມຕ້ອງການຂາຍ

ທີ່ດິນ  
₭2,713,091,412
ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ເຂດມະຫາວິທະຍາໄລດົງໂດກ ດິນພຽງ ທາງເຂົ້າອອກກ້ວາງຂວາງສະດວກສະບາຍ ເໝາະສໍາລັບ ປຸກຫ້ອງ...
ລາຍການ: 11/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມຕ້ອງການຂາຍ

ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ດິນງາມຕ້ອງການຂາຍ

ທີ່ດິນ  
₭2,713,091,412
ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ເຂດມະຫາວິທະຍາໄລດົງໂດກ ດິນພຽງ ທາງເຂົ້າອອກກ້ວາງຂວາງສະດວກສະບາຍ ເໝາະສໍາລັບ ປຸກຫ້ອງ...
ລາຍການ: 11/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມຕ້ອງການຂາຍ

ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ດິນງາມຕ້ອງການຂາຍ

ທີ່ດິນ  
₭2,713,091,412
ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ເຂດມະຫາວິທະຍາໄລດົງໂດກ ດິນພຽງ ທາງເຂົ້າອອກກ້ວາງຂວາງສະດວກສະບາຍ ເໝາະສໍາລັບ ປຸກຫ້ອງ...
ລາຍການ: 11/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມຕ້ອງການຂາຍ

ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ 2 ຫຼັງຢູ່ບ້ານສີຖານ

CommercialLand  
₭10,009,428,000
ບ້ານ ສີຖານເໜືອ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ພ້ອມເຮືອນ 2 ຫຼັງໃນດິນຕອນດຽວຢູ່ບ້ານສີຖານເໜືອ - ເປັນເຂດໃຈກາງເມືອງ ຊຸມຊົນອາໄສຢູ່ຫຼາຍ -...
ລາຍການ: 11/25/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ 2 ຫຼັງຢູ່ບ້ານສີຖານ

ບ້ານ ສີຖານເໜືອ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ຂາຍດິນສວນແຖວບ້ານຫາດກ້ຽງ

ທີ່ດິນ  
₭3,652,695,026
36703m2
ບ້ານ ໂພນໄຮຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນສວນ ກາຍບ້ານຫາດກ້ຽງໄປປະມານ 10 ກິໂລແມັດ - ເປັນດິນສວນ ດິນນາ - ໄຟຟ້າເຂົ້າເຖິງ - ບໍ່ໃກ້...
ລາຍການ: 11/25/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນສວນແຖວບ້ານຫາດກ້ຽງ

ບ້ານ ໂພນໄຮຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ຂາຍດິນງາມເຂດຫ້ວຍເຕີຍ

CommercialLand  
₭313,088
ບ້ານ ຫ້ວຍເຕີຍ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນງາມບ້ານຫ້ວຍເຕີຍ ເນື້ອທີ່ກວ້າຂວາງ - ສາມາດເຮັດເປັນບ້ານສວນໄດ້ - ບໍ່ໄກຈາກທາງໃຫຍ່ຫຼາຍ - ເຂດໃກ້ຄຽງອຳນ...
ລາຍການ: 11/25/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນງາມເຂດຫ້ວຍເຕີຍ

ບ້ານ ຫ້ວຍເຕີຍ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ດິນງາມແບ່ງຂາຍບ້ານຕານມີໄຊ

ທີ່ດິນ  
₭5,739,949,327
52500m2
ບ້ານ ຕານມີໄຊ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນຕານມີໄຊ 115,867 ຕມແມັດ ດິນທັງໝົດ ແບ່ງຂາຍແດ່ແລ້ວ ດິນທີ່ເຫຼືອຕົວຈິງໃນຕອນນີ້ແມ່ນ 52,500ຕມ. - ຕິ...
ລາຍການ: 11/25/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມແບ່ງຂາຍບ້ານຕານມີໄຊ

ບ້ານ ຕານມີໄຊ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ຕ້ອງການຂາຍດິນບ້ານໄຊສະຫວ່າງ

CommercialLand  
₭1,668,238,000
ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນເຂດບ້ານໄຊສະຫວ່າງ - ທາງໃຫຍ່ເຂົ້າໄປ 30m - ສາມາດເຮັດເປັນສາງມ້ຽນເຄື່ອງ - ໃກ້ກັບຄິວລົດເ...
ລາຍການ: 11/23/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ້ອງການຂາຍດິນບ້ານໄຊສະຫວ່າງ

ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: