Call Agent - ດິນປ່າເລົ່າ

ບ້ານ ບ້ານ ຈັນສະຫວ່າງ, ໜ່ວຍ 46, ຫ້ວຍລ້າ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ.ສະນຸ ຈັນທະລັງສີ
+8562022223191

Use two fingers to move the map

ທີ່ດິນ

ລາຄາຂາຍ: POA

ບ້ານ ບ້ານ ຈັນສະຫວ່າງ, ໜ່ວຍ 46, ຫ້ວຍລ້າ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນປ່າເລົ່າ

ດິນປ່າເລົ່າມີລັກສະນະເປັນດິນເນີນພູຕໍ່າມີ 2 ຕອນ , ມີຫ້ວຍນໍ້າໄຫຼ່ຜ່ານຕະຫຼອດລະດູການເໝາະສຳລັບປູກຝັງ,ລ້ຽງສັດ,ຕັນເຂື່ອນເຮັດສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
ຕອນທີ່ 1 ເນື້ອທີ່ປະມານ 100 ຮຕ
ຕອນທີ່ 2 = 50 ຮຕ
ປະຈຸບັນເຜົ່າມົ້ງມາເຊົ່າເຮັດໄຮ່,
ລາຄາຂາຍ 10,000 ມ2 x10 ບາດຕໍ່ແມັດ = 100,000 ບາດຕໍ່ ຮຕ
ລາຄາສຳປະທານ 800,000 ກີບຕໍ່ ຮຕ ຕໍ່ ປີ
ດິນມີເອກະສານໃບນຳໃຊ້ແລ້ວ, ສາມາດອອກໃບຕາດິນໄດ້

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບສິນ

  • ປະເພດຂອງອະສັງຫາ: ທີ່ດິນ
  • ໄອດີ ອະສັງຫາ: 2664
  • ໄອດີ ເລີ່ມຕົ້ນ: 42892
  • ລາຍການ: 06/19/2019

ລາຍລະອຽດລາຄາ

ຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບສິນ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບສິນ

  • ປະເພດຂອງອະສັງຫາ: ທີ່ດິນ
  • ໄອດີ ອະສັງຫາ: 2664
  • ໄອດີ ເລີ່ມຕົ້ນ: 42892
  • ລາຍການ: 06/19/2019

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເພີ່ມຕື່ມ (3)

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເພີ່ມຕື່ມ

  • ອະນຸຍາດໃຫ້ລ້ຽງສັດ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເພີ່ມຕື່ມ

  • ອະນຸຍາດໃຫ້ລ້ຽງສັດ

ຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

ຄິດໄລ່ອັດຕາການຜ່ອນສິນເຊື່ອ

ລາຄາອະສັງຫາລິມະຊັບ ເງິນຝາກ
ອັດຕາ (ARP)
ເງື່ອນໄຂ

ການຈ່າຍຄືນ ₭500 / week

ຕິດຕໍ່ນາຍຫນ້າ

ດິນປ່າເລົ່າ

ແບ່ງປັນຊັບສິນນີ້

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: