ພົບກັບສະມະຊິກໃໝ່ຂອງຄອບຄົວ yula.la ໃນລາວ: ກໍຄືເວັບໄຊທ໌ banlao.la - ເຊິ່ງເປັນເວັບໄຊທ໌ແຫຼ່ງລວມອະສັງຫາລິມະຊັບໃນລາວ.

Sept. 13, 2019, 2:29 p.m.

banlao.la ເປັນເວັບໄຊທ໌ທີ່ກຳລັງຈະເປີດໂຕໃໝ່ໃນໄວໆນີ້ໂດຍ Digital Classified Lao Sole Co., Ltd., 

ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເວັບໄຊທ໌ www.yula.la ເຊິ່ງເປັນເວັບໄຊທ໌ຊື້ຂາຍອອນລາຍ ອັນດັບໜຶ່ງໃນລາວ. 
Yula.la ເປັນເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຄົນເຂົ້າມາຊື້ສິນຄ້າອອນລາຍເຖິງ 3000 ຄົນ ຕໍ່ມື້ (100,000+ ຄົນຕໍ່ເດືອນ), ທີ່ກຳລັງຫາຊື້ ແລະ ເຊົ່າອະສັງຫາ, ລົດໃໝ່ ແລະ ມືສອງ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງບ້ານ, ຊອກວຽກ, ບໍລິການດ້ານການເງິນ, ປະກັນໄພ ຫຼື ເກືອບຈະທຸກໆຢ່າງແມ່ນສາມາດຫາໄດ້ຈາກ Yula.la. ເຊິ່ງ Yula.la ເອງແມ່ນເປັນຜູ້ນຳດ້ານແຫຼ່ງຕະຫຼາດອອນລາຍໃນລາວມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ແລ້ວ. Yula.la ເປັນເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຄົນເຂົ້າມາຊື້ສິນຄ້າອອນລາຍເຖິງ 3000 ຄົນ ຕໍ່ມື້ (100,000+ ຄົນຕໍ່ເດືອນ), ທີ່ກຳລັງຫາຊື້ ແລະ ເຊົ່າອະສັງຫາ, ລົດໃໝ່ ແລະ ມືສອງ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງບ້ານ, ຊອກວຽກ, ບໍລິການດ້ານການເງິນ, ປະກັນໄພ ຫຼື ເກືອບຈະທຸກໆຢ່າງແມ່ນສາມາດຫາໄດ້ຈາກ Yula.la. ເຊິ່ງ Yula.la ເອງແມ່ນເປັນຜູ້ນຳດ້ານແຫຼ່ງຕະຫຼາດອອນລາຍໃນລາວມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ແລ້ວ.

banlao.la ຈະດຳເນີນຕາມຄວາມສຳເລັດຂອງ Yula.la ເຊິ່ງຈະເນັ້ນໃສ່ກຸ່ມຜູ້ຊື້, ຂາຍ, ເຊົ່າ ແລະ ນັກລົງທຶນອະສັງຫາລິມະຊັບເປັນຫຼັກ; ເປັນເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບສຸດພິເສດສຳລັບຊອກຫາອະສັງຫາໃນລາວທົ່ວປະເທດ. ຜູ້ໃຊ້ໃໝ່ໆຈະໄດ້ຮັບປະສົບການກັບເວັບໄຊທ໌ ລະດັບໂລກ, ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີພຽງຄົນລາວທີ່ກຳລັງຊອກຫາອະສັງຫາ ແຕ່ລວມທັງນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດທີ່ຕ້ອງການລົງທຶນ ແລະ ເຊົ່າອະສັງຫາໃນລາວ. ນອກຈາກນີ້ຍັງເນັ້ນໃສ່ກຸ່ມປະເທດເປົ້າໝາຍເຊັ່ນ: ຈີນ,  ຫວຽດນາມ, ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ໄທ, ເອີຣົບ ແລະ ອີກຫຼາຍໆຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສູງໃນການລົງທຶນໃນລາວ. ຮູບແບບເວັບໄຊທ໌ອະສັງຫາເປັນຕົວແທນຂອງ Digital Classifieds Group ທີ່ມີເວັບໄຊທ໌ຊັ້ນນຳໃນ 7 ປະເທດທົ່ວໂລກ, ລວມທັງປະເທດກໍາປູເຈຍ, ມົງໂກລີ ແລະ ເນປານ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ banlao.la ແມ່ນມີຊື່ວ່າ laorealestate.la ໃນລາວ, ເຊິ່ງທີມງານ yula.la ກໍໄດ້ຈັດງານອະະສັງຫາຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຊື່ຂອງ laorealestate.la ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກງານສິ້ນສຸດລົງ ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈປ່ຽນຊື່ເປັນ banlao.la ແທນ ເພາະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຊື່ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນລາວຈົດຈຳໄດ້ດີກວ່າ. ເປົ້າໝາຍອັນດັບ 1 ຂອງບໍລິການອອນລາຍນີ້ກໍຄື ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຊື້, ຂາຍ ແລະ ເຊົ່າ ອະສັງຫາລິມະຊັບໃນລາວ! banlao.la ຈະຈັດງານອະສັງຫາລິມະຊັບເປັນຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 2020 ໄວໆນີ້, ເຊິ່ງຈະມີຊື່ວ່າ ງານມະຫະກຳຫາບ້ານ, ສິນເຊື່ອ ແລະ ໄລຟສະໄຕ  (banlao.la homes, loans and lifestyle Expo) ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ 3 ປີ 2020 ນີ້.

banlao.la ຈະຈັດງານອະສັງຫາລິມະຊັບເປັນຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 2020 ໄວໆນີ້, ເຊິ່ງຈະມີຊື່ວ່າ ງານມະຫະກຳຫາບ້ານ, ສິນເຊື່ອ ແລະ ໄລຟສະໄຕ  (banlao.la homes, loans and lifestyle Expo) ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ 3 ປີ 2020 ນີ້. 

ການເປີດໂຕງານຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນມາຈາກຄວາມສໍາເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງງານຄັ້ງທໍາອິດ. ງານມະຫະກຳອະສັງຫາລິມະຊັບ (Laorealestate.la Expo) ແມ່ນປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງສູງ ໂດຍມີນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 3000 ຄົນ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ໃນວັນທີ 1 - 2 / 3 / 2019 ທີ່ຜ່ານມາ. ພາຍໃນ 2 ມື້ຂອງງານ ແມ່ນສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານໂດລ້າ, ອີງຕາມການຂາຍອະສັງຫາ ແລະ ທາງການເງິນ. ຈັດຂຶ້ນໂດຍ Yula.la ຜູ້ນຳດ້ານແຫຼ່ງຕະຫຼາດຊື້ - ຂາຍອອນລາຍໃນລາວ, APA ປະກັນໄພ, ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຫຼັກ ແລະ ຮ່ວມກັບ ສຄອຊ, ມີນັກພັດທະນາອະສັງຫາເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 60 ຄົນ, ລວມທັງບັນດາ ທະນາຄານ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີການຈັດສຳມະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ.  

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ yula.la, banlao.la ແລະ ງານມະຫະກຳທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ ງານມະຫະກຳຫາບ້ານ, ສິນເຊື່ອ ແລະ ໄລຟສະໄຕ  (banlao.la homes, loans and lifestyle Expo) , ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ contact@yula.la ຫຼື ໂທ 02055550906.

ລົງທະບຽນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານງານມະຫະກຳຫາບ້ານ, ສິນເຊື່ອ ແລະ ໄລຟສະໄຕBanlao.laໄດ້ແລ້ວ ທີ່ນີ້!

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: