Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ອະສັງຫາລິມະຊັບສຳລັບເຊົ່າ ໃນ Sikhottabong

ພົບ 97 ຄຸນສົມບັດ for Rent in Sikhottabong, Vientiane Capital

Villa Lao Hotel Apartment

ອາພາດເມັນ  
₭3,703,488
1 1
ບ້ານ : ບ້ານໜອງດ້ວງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໃຫ້ເຊົ່າ ອາພາດເມັນວິລາລາວເປັນອາພາດເມັນທີ່ມີຮູບຊົງເຮືອນລາວເດີມມີຄວາມສວຍງາມ,ສະຫງົບ,ມີວິວງາມ ແລະ ໃ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - Villa Lao Hotel Apartment

ບ້ານ : ບ້ານໜອງດ້ວງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

vue her
02055694660 0305035816 02052014194

AKAT Villa Apartment

ອາພາດເມັນ  
₭4,921,302
2 1
1105, ອາກາດ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຊົ່າ ອາພາດເມັນອາກາດວິນລ້າຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບສະໜາມບິນວັດໄຕ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາພຽງ 5 ນາທີລະຫວ່າງທີ່ພັກຫາສະໜາມບິນ. ມ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - AKAT Villa Apartment

1105, ອາກາດ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

vue her
02055694660 0305035816 02052014194

ອາພາດເມັນແສງວັນທອງ

ອາພາດເມັນ  
₭9,175,309
3 1
ສີຖານເໜືອ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Sengvanthong apartment ແມ່ນຢູ່ບໍ່ໄກຈາກເຂດຕົວເມືອງເຊັ່ນ: ແຄມຂອງ, ຕະຫຼາດມືດ, ເຊັນເຕີ້ພ້ອຍ ແລະ ຮ້ານອາຫ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ອາພາດເມັນແສງວັນທອງ

ສີຖານເໜືອ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MR KO
020 28225579/ 020 58589831

ອາພາດເມັນ Island

ອາພາດເມັນ  
₭4,587,654
2 1
020 58972195, ສີຊົມຊື່ນ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Island Apartment ມີທີ່ຕັ້ງທີ່ຫັນໜ້າເຂົ້າຫາແຄມຂອງເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າທ່ານຈະໄດ້ຊົມວິວທິວທັດທີ່ສວຍງາມ, ເຊິ່ງເປັນ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ອາພາດເມັນ Island

020 58972195, ສີຊົມຊື່ນ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MR KO
020 28225579/ 020 58589831

ອາພາດເມັນ PVO-City

ອາພາດເມັນ  
₭5,004,714
1 1
ໜອງດ້ວງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອາພາດເມັນ PVO-City ເປັນອາພາດເມັນທີ່ສະດວກສະບາຍ, ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງເມືອງ ແລະ ຫແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ. ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ອາພາດເມັນ PVO-City

ໜອງດ້ວງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MR KO
020 28225579/ 020 58589831

ອາພາດເມັນ Sunshine Garden

ອາພາດເມັນ  
₭3,086,240
1 1
ສຸພານຸວົງ ເລກທີ 13, ຂຸນຕາ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອາພາດເມັນ Sunshine Garden ຍີນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆ ທ່ານ ສຳລັບໃຜທີ່ຕ້ອງການເຊົ່າອາພາດເມັນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດໃຈກາ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ອາພາດເມັນ Sunshine Garden

ສຸພານຸວົງ ເລກທີ 13, ຂຸນຕາ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MR KO
020 28225579/ 020 58589831

ອາພາດເມັນ Insy

ອາພາດເມັນ  
₭650,612
1 1
020 97004799, ທົ່ງປົ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອິນຊີອາພາດເມັນໃຫ້ບໍລິການຫ້ອງທີ່ງາມ, ສະອາດ ແລະ ໃໝ່. ທີ່ສຳຄັນແມ່ນຄ່າເຊົ່າລາຄາຖືກຄຸ້ມຄ່າຫາຢູ່ໃສບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ມ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ອາພາດເມັນ Insy

020 97004799, ທົ່ງປົ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MR KO
020 28225579/ 020 58589831

ອາພາດເມັນ ແລະ ໂຮງແຮມໂດມ້ອນແມ່ຂອງ

ອາພາດເມັນ  
₭5,421,773
2 1
ແຄມຂອງ / 10, ອຸບມຸງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອາພາດເມັນ ແລະ ໂຮງແຮມໂດມ້ອນແມ່ຂອງເປັນອີກທີ່ພັກທີ່ ລາຄາຖືກ,ຫ້ອງພັກສະອາດ ແລະ ມີລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ອາພາດເມັນ ແລະ ໂຮງແຮມໂດມ້ອນແມ່ຂອງ

ແຄມຂອງ / 10, ອຸບມຸງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MR KO
020 28225579/ 020 58589831

ອາພັດເມັນ Somerset Vientiane

ອາພາດເມັນ  
₭500,471
1 1
ສຸພານຸວົງ ເລກທີ 13, ສີຖານເໜືອ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອາພັດເມັນ Somerset Vientiane ຍີນດີຕອນຮັບທຸກໆ ທ່ານ ທາງທີ່ພັກມີສະລອຍນ້ຳໃຫ້ບໍລິການ ມີຫ້ອງຊາວນ້າ ແລະ ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ອາພັດເມັນ Somerset Vientiane

ສຸພານຸວົງ ເລກທີ 13, ສີຖານເໜືອ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MR KO
020 28225579/ 020 58589831

ອາພາດເມັນ PKP

ອາພາດເມັນ  
₭6,255,892
1 1
ສຸພານຸວົງ ເລກທີ 13, ນາຄໍາ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອາພາດເມັນ PKP ເປັນອາພາດເມັນທີ່ຫາກໍ່ສ້າງສຳເລັດໃໝ່ເໝາະແກ່ທ່ານທີ່ມາເຮັດທຸລະກິດໃນວຽງຈັນ ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ອາພາດເມັນ PKP

ສຸພານຸວົງ ເລກທີ 13, ນາຄໍາ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MR KO
020 28225579/ 020 58589831
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: