Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ອະສັງຫາລິມະຊັບສຳລັບເຊົ່າ ໃນ Vientiane Capital

ພົບ 795 ຄຸນສົມບັດ for Rent in Vientiane Capital

Studio at VlC condo private own

ອາພາດເມັນ  
₭3,336,476
1 1 1 29m2 5
ຄູວຽງ, ຄູວຽງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Studio private own at vientinae life center condo. Located at The heart of vientine city ce...
ລາຍການ: 10/16/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - Studio at VlC condo private own

ຄູວຽງ, ຄູວຽງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Napha
8562022224777

ເຮືອນວິນລາໃຫ້ເຊົ່າ (Rent)

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭3,753,535
2 2 3 132m2 1
ເຮືອນ ເລກ​ທີ 298, ​​ຫນ່ວຍ 21, ຖະ​ຫນົນ​ຫນອງບອນ, ​ຫນອງບອນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນວິນລາຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໜອງ ບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຮືອນມີສອງຫ້ອງນອນ, ສອງຫ້ອງນ້ ຳ, ຫ້ອງປ...
ລາຍການ: 10/12/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນວິນລາໃຫ້ເຊົ່າ (Rent)

ເຮືອນ ເລກ​ທີ 298, ​​ຫນ່ວຍ 21, ຖະ​ຫນົນ​ຫນອງບອນ, ​ຫນອງບອນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Ms. Pick
020 55510451

ເຮືອນວິນລາໃຫ້ເຊົ່າ (Rent)

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭3,336,476
2 2 2 180m2 2
ເຮືອນ ເລກ​ທີ 298, ​​ຫນ່ວຍ 21, ຖະ​ຫນົນ​ຫນອງບອນ, ​ຫນອງບອນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນວິນລາໃຫ້ເຊົ່າ: ເຮືອນມີສອງຫ້ອງນອນ, ສອງຫ້ອງນໍ້າ, ຫ້ອງຮັບ​ແຂກ, ເຮືອນຄົວໃຫຍ່, ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ເຟີນ...
ລາຍການ: 10/05/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນວິນລາໃຫ້ເຊົ່າ (Rent)

ເຮືອນ ເລກ​ທີ 298, ​​ຫນ່ວຍ 21, ຖະ​ຫນົນ​ຫນອງບອນ, ​ຫນອງບອນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Ms. Pick
020 55510451

ເຮືອນວິນລາໃຫ້ເຊົ່າ (Rent)

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭3,336,476
2 2 2 180m2 2
ເຮືອນ ເລກ​ທີ 298, ​​ຫນ່ວຍ 21, ຖະ​ຫນົນ​ຫນອງບອນ, ​ຫນອງບອນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນວິນລາໃຫ້ເຊົ່າ: ເຮືອນມີສອງຫ້ອງນອນ, ສອງຫ້ອງນໍ້າ, ຫ້ອງຮັບ​ແຂກ, ເຮືອນຄົວໃຫຍ່, ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ເຟີນ...
ລາຍການ: 10/05/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນວິນລາໃຫ້ເຊົ່າ (Rent)

ເຮືອນ ເລກ​ທີ 298, ​​ຫນ່ວຍ 21, ຖະ​ຫນົນ​ຫນອງບອນ, ​ຫນອງບອນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Ms. Pick
020 55510451

ສວນລາວ ອາພາດແມັ້ນ

ອາພາດເມັນ  
₭3,336,476
1 1 1 1000m2 3
ຖະໜົນດົງປ່າລານ ຮ່ອມ 1ກ, ດົງປະລານທົ່ງ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Enjoy a quiet night's rest in a cozy fully furnished serviced apartment located in city cen...
ລາຍການ: 10/01/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ສວນລາວ ອາພາດແມັ້ນ

ຖະໜົນດົງປ່າລານ ຮ່ອມ 1ກ, ດົງປະລານທົ່ງ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MR. SIPHATHAY
02055497888

ສວນລາວ ອາພາດແມັ້ນ

ອາພາດເມັນ  
₭3,336,476
1 1 1 1000m2 3
ຖະໜົນດົງປ່າລານ ຮ່ອມ 1ກ, ດົງປະລານທົ່ງ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Enjoy a quiet night's rest in a cozy fully furnished serviced apartment located in city cen...
ລາຍການ: 10/01/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ສວນລາວ ອາພາດແມັ້ນ

ຖະໜົນດົງປ່າລານ ຮ່ອມ 1ກ, ດົງປະລານທົ່ງ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MR. SIPHATHAY
02055497888

ສວນລາວ ອາພາດແມັ້ນ

ອາພາດເມັນ  
₭3,336,476
1 1 1 1000m2 3
ຖະໜົນດົງປ່າລານ ຮ່ອມ 1ກ, ດົງປະລານທົ່ງ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Enjoy a quiet night's rest in a cozy fully furnished serviced apartment located in city cen...
ລາຍການ: 10/01/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ສວນລາວ ອາພາດແມັ້ນ

ຖະໜົນດົງປ່າລານ ຮ່ອມ 1ກ, ດົງປະລານທົ່ງ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MR. SIPHATHAY
02055497888

2 ກິໂລ ຈາກ ທາງ 13 ໄຕ້, ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທີ່ດິນ  
₭350,000,000 ₭299,000/m2
78
13 ໄຕ້ ທາງ 13 ໄຕ້ ຫາ ດົງໝາກຄາຍ, ບ້ານ ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ດິນນາ ປະມານ 3 ຮຕ ເໝາະສໍາລັບ ປຸກສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆ (ໃບຕາດິນຂອບທອງ) - ຢູ່ເຂດດົງໝາກຄາຍ ...
ລາຍການ: 09/23/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - 2 ກິໂລ ຈາກ ທາງ 13 ໄຕ້, ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

13 ໄຕ້ ທາງ 13 ໄຕ້ ຫາ ດົງໝາກຄາຍ, ບ້ານ ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພູຂົງ ພົງສາ
+8562055520661

ເຮືອນລາວ

ອາພາດເມັນ  
₭4,170,595
ບ້ານ ຂຸນຕາທົ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອາພາດເມັນ ເຮືອນລາວ ບໍລິການໃຫັເຊົ່າຄວາມສະດວກສະບາຍຄົບ ໃກ້ກັບຮ້ານສະດວກຊື້ ໃກ້ທາງໃຫ່ຍ ມີຄວາມປອດໄພ ມີກ...
ລາຍການ: 09/20/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນລາວ

ບ້ານ ຂຸນຕາທົ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

sing
55550906

ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭110,000,000
5 6 7 400m2 2
ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ( House for rent) ບ້ານຫນອງວຽງຄຳ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ?ເຮືອນວິນລ່າ 2ຊັ້ນ 5ຫ້ອງນອ...
ລາຍການ: 09/16/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SA Property in Laos
02059695309
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: