Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ອະສັງຫາລິມະຊັບສຳລັບຂາຍ ໃນ Chanthaboury

ພົບ 374 ຄຸນສົມບັດ for Sale in Chanthaboury, Vientiane Capital

ຂາຍດີນພ້ອມເຮືອນ

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭1,251,178,500
3 3 3 200m2 6
ຫ້ວຍຫົງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນແມ່ນຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຫົງຮ່ອມ02 ເນື້ອທີ່ດີນ585ແມັດ ມີເຮືອນ1ຫຼັງ ສາມາດເຂົ້າໄດ້2ທາງເສັ້ນທາງສະດວກໃກ້ຕະຫຼາດ
ລາຍການ: 11/08/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດີນພ້ອມເຮືອນ

ຫ້ວຍຫົງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນົກອ້ຽງ
02023945151

ຂາຍບ້ານວິນລ່າ

ເຮືອນ  
₭742,365,910
3 3 200m2 1
ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາຍການ: 10/24/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍບ້ານວິນລ່າ

ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂາຍດິນຫຼັງຕະຫຼາກຫ້ວຍຫົງ

ທີ່ດິນ  
₭1,751,649,900
1184m2
ຫ້ວຍຫົງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນຕັ້ງຢູ່ຫລັງຕະຫລາດຫ້ວຍຫົງ, ເຂົ້າຮ່ອມຂ້າງຕະຫລາດ. ດິນຂອບທອງ ຮູບ 4 ເເຈສາກງາມ . ໄຟຟ້າ ນໍ້າປະປາຮອດ
ລາຍການ: 08/18/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນຫຼັງຕະຫຼາກຫ້ວຍຫົງ

ຫ້ວຍຫົງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Phanida Sounthakith
02056926969

ຂາຍດ່ວນເຮືອນພ້ອມດິນ ລາຄາຖືກ ກາງຕົວເມືອງຈັນທະບູລີ ໃກ້ທຸກສະຖານທີ່ສໍາຄັນ

ເຮືອນ  
₭247,861,448
2 2 1 200m2
ບໍ່ນາງົວ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານໃນຕົວເມືອງຈັນທະບູລີ ບ້ານບໍ່ນາງົວແຖວໜອງປີງ ຢູ່ລະຫວ່າງດົງໂດກແລະແຄມຂອງ ສາມາດໄປມາງ່າຍ ຂີ່ລົດບໍ່ເກີນ15...
ລາຍການ: 01/23/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດ່ວນເຮືອນພ້ອມດິນ ລາຄາຖືກ ກາງຕົວເມືອງຈັນທະບູລີ ໃກ້ທຸກສະຖານທີ່ສໍາຄັນ

ບໍ່ນາງົວ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

toui
54165695

ຂາຍເຮືອນແຄມທາງຄອນກີດຫນອງທາເຫນືອ

ຫ້ອງແຖວ  
₭2,919,416,500
2 4 1 260m2 3
ຫ້ວຍຫົງ-ດອນແດງ, ຫນອງທາເຫນືອ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
#ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນດ່ວນ ຂາຍເຮືອນ ແຄມທາງໃຫຍ່ ສອງຫ້ອງ3ຊັ້ນ ມີ2ຫ້ອງນອນ 4ຫ້ອງນໍ້າ ເນື້ອທີ່ (8*11) ທຳເລ້ທອງ...
ລາຍການ: 01/19/2022

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍເຮືອນແຄມທາງຄອນກີດຫນອງທາເຫນືອ

ຫ້ວຍຫົງ-ດອນແດງ, ຫນອງທາເຫນືອ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Oh
02058858657

ຂາຍເຮືອນໃຈກາງເມືອງ(ທາດຫຼວງ)

ທີ່ດິນ  
₭5,421,773
5 6 1500m2 2
Thatluang, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນໃຈກາງເມືອງ(ແຖວທາດຫຼວງ) ເຮືອນ 5 ຫ້ອງນອນ 6 ຫ້ອງນ້ຳ ດິນ 1,500ແມັດ ລາຄາ 650.000$ Call:0...
ລາຍການ: 12/13/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍເຮືອນໃຈກາງເມືອງ(ທາດຫຼວງ)

Thatluang, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Bill
02058296933

ຂາຍເຮືອນໃຈກາງເມືອງ(ທາດຫຼວງ)

ທີ່ດິນ  
₭5,421,773
5 6 1500m2 2
Thatluang, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນໃຈກາງເມືອງ(ແຖວທາດຫຼວງ) ເຮືອນ 5 ຫ້ອງນອນ 6 ຫ້ອງນ້ຳ ດິນ 1,500ແມັດ ລາຄາ 650.000$ Call:0...
ລາຍການ: 12/13/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍເຮືອນໃຈກາງເມືອງ(ທາດຫຼວງ)

Thatluang, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Bill
02058296933

ບ້ານພ້ອມດິນ

ເຮືອນ  
₭2,919,416,500
4 5
ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຈຳໜ່າຍເຮືອນພ້ອມດິນ ທີ່ບ້ານສີໄຄ ຍາພະ ໃກ້ຕະຫລາດ ສີໄຄ ແຄມຂອງ ເຮືອນ 4 ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງນ້ຳຕິດ 5 ຫ້...
ລາຍການ: 10/25/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດິນ

ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Se
02055550906

ເຮືອນປຸກໃໝ່

ເຮືອນ  
₭5,421,773,500
5 6
ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນປຸກໄຫມ່ ໃກ້ໄຟແດງທາງຫລວງ ໃກ້ກັບໂພນເຄັງ ເຮືອນກຳລັງຈະແລ້ວ ເຮືອນ 5 ຫ້ອງນອນ 6 ຫ້ອງນ້ຳ ...
ລາຍການ: 10/25/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນປຸກໃໝ່

ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Se
02055550906

ດິນປຸກສ້າງພ້ອມອາຄານ

ທີ່ດິນ  
₭23,355,332,000
ຫາຍໂສກ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນປຸກສ້າງພ້ອມອາຄານ 2 ຊັ້ນ ມີທັງໝົດ 2 ຫຼັງ ຕັ້ງຢູ່ເຂດໃຈກາງເມືອງ, ດິນແມ່ນຕິດແຄມທາງໃກ້ຫໍວັດທະນະທຳ ດິນແ...
ລາຍການ: 06/08/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນປຸກສ້າງພ້ອມອາຄານ

ຫາຍໂສກ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: