Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ອະສັງຫາລິມະຊັບສຳລັບຂາຍ ໃນ Chanthaboury

ພົບ 362 ຄຸນສົມບັດ for Sale in Chanthaboury, Vientiane Capital

ບ້ານພັກ

ເຮືອນ  
₭3,753,535,500
21 21 6 1024m2
19 saylom road, Vientiane, Laos, Saylom, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາຍການ: 03/31/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພັກ

19 saylom road, Vientiane, Laos, Saylom, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Crisper Höfer
+8562055155951

Guest house

ຫ້ອງແຖວ  
₭3,753,535,500
12 14 8 786m2
Saylom, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາຍການ: 03/30/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - Guest house

Saylom, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕຶກແຖວໃກ້ຕະຫຼາດເຊົ້າ

ເຮືອນ  
₭3,294,770,050
2 3
ຫັດສະດີໃຕ້, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຊັ້ນທີໜຶ່ງ: ບ່ອນຮັບແຂກ, 2 ຫ້ອງນ້ຳ, ເຮືອນຄົວ - ຊັ້ນທີສອງ: 2 ຫ້ອງຮຽນ, 1 ຫ້ອງປະຊຸມ, 1 ຫ້ອງເກັບເຄື່ຶອງ ...
ລາຍການ: 03/04/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕຶກແຖວໃກ້ຕະຫຼາດເຊົ້າ

ຫັດສະດີໃຕ້, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂາຍດິນ!!! ແຄມທາງໃຫຍ່ ເໝາະແກ່ການເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ 721 ແມັດກະເລ້ ດິນທາງໜ

ທີ່ດິນ  
₭4,170,595
721m2
ຊຽງດາ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນ!!! ແຄມທາງໃຫຍ່ ເໝາະແກ່ການເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ 721 ແມັດກະເລ້ ດິນທາງໜ້າ...
ລາຍການ: 02/24/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນ!!! ແຄມທາງໃຫຍ່ ເໝາະແກ່ການເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ 721 ແມັດກະເລ້ ດິນທາງໜ

ຊຽງດາ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນ.ຈິດຕະພອນ ສຸດທິ
02055333876

ຂາຍບ້ານພັກໃກ້ໃຈກາງເມືອງ

ໂຮງແຮມ  
₭4,587,654,500
18 19 4
ສາຍລົມ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທຳເລດີ. ຮັບຊ່ວງຕໍ່ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ ຫ້ຶອງຄົວຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຊັ້ນ1 ແລະ ພື້ນທີ່ສຳລັບຮ້ານ...
ລາຍການ: 02/20/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍບ້ານພັກໃກ້ໃຈກາງເມືອງ

ສາຍລົມ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂາຍເຮືອນ

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭1,668,238
6 4 1 3
ໂພນສະອາດ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍເຮືອນ 2ຫຼັງ ຫຼັງທາງໜ້າ 3ຊັ້ນ ຫຼັງທີ່ 2 ວິນລ້າຊັ້ນດຽວ ໃຈກາງເມືອງ ຕິດເຂດທາງຊອຍໃຫຍ່ ມີຄົນທຽວຫລາຍ
ລາຍການ: 02/11/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍເຮືອນ

ໂພນສະອາດ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

02077722192
02077722192

ເຮືອນວິນລາ

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭232,207,040
ໄຮ່ຄຳ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ໂອກາດດີໆ ສຳຫລັບໃຜທີ່ມີດິນແລ້ວ ແຕ່ກຳລັງຢາກສ້າງບ້ານເປັນຂອງຕົນເອງ - ເຮົາຮັບສ້າງບ້ານ ສານຄວາມຝັນໃຫ້ທ່າ...
ລາຍການ: 01/15/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນວິນລາ

ໄຮ່ຄຳ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ເຮືອນວິນລາ

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭388,751,113
ທົ່ງຂັນຄຳ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ໂອກາດດີໆ ສຳຫລັບໃຜທີ່ມີດິນແລ້ວ ແຕ່ກຳລັງຢາກສ້າງບ້ານເປັນຂອງຕົນເອງ - ເຮົາຮັບສ້າງບ້ານ ສານຄວາມຝັນໃຫ້ທ່າ...
ລາຍການ: 01/15/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນວິນລາ

ທົ່ງຂັນຄຳ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ບ້ານຫນອງປິງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭521,813,575
1 2 2 150m2 1
ຫນອງປິງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ຂາຍ ທີ່ດິນ+ເຮືອນ​ ປຸກໃໝ່ ເຂດຫນອງປິງ, ຈັນທະບູລີ ✅ເນື້ອທີ່ດິນ​ 221 ຕາແມັດ​ ໃບຕາດິນຂອບທອງ ✅ເຮືອນ ...
ລາຍການ: 12/16/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ບ້ານຫນອງປິງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຫນອງປິງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

sonexay
02052933252

ຕ້ອງການຂາຍຕຶກຫ້ອງການບ້ານສີສະຫວາດ

ບໍລິສັດ  
₭2,085,297,500
ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍຕຶກຫ້ອງການ 3ຊັ້ນຢູ່ບ້ານສີສະຫວາດ - ເໝາະກັບເຮັດຫ້ອງການ - ຢູ່ໃນເຂດໃຈກາງເມືອງ - ໃກ້ກັບໂຮງຮຽນ...
ລາຍການ: 12/01/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ້ອງການຂາຍຕຶກຫ້ອງການບ້ານສີສະຫວາດ

ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: