Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ອະສັງຫາລິມະຊັບສຳລັບຂາຍ ໃນ Hadxayfong

ພົບ 486 ຄຸນສົມບັດ for Sale in Hadxayfong, Vientiane Capital

ຂາຍເຮືອນຫລັງໃຫ່ຍເນື້ອທີ່4000 ຕາແມັດ 90x60m

ເຮືອນ  
₭2,502,357,000
3 4 10 1
450, ດົງໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດີນ ພ້ອມບ້ານ ເດີນທາງສະດວກ
ລາຍການ: 03/02/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍເຮືອນຫລັງໃຫ່ຍເນື້ອທີ່4000 ຕາແມັດ 90x60m

450, ດົງໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Souliya Silivong Bie
02093159989

ຂາຍເຮືອນຫລັງໃຫ່ຍເນື້ອທີ່4000 ຕາແມັດ 90x60m

ເຮືອນ  
₭2,502,357,000
3 4 10 4000m2 1
450​, ດົງໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດີນພ້ອມບ້ານ ໂທ 02093159989​
ລາຍການ: 03/02/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍເຮືອນຫລັງໃຫ່ຍເນື້ອທີ່4000 ຕາແມັດ 90x60m

450​, ດົງໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບີ້
02093159989

ຂາຍເຮືອນຫລັງໃຫ່ຍເນື້ອທີ່3500 ຕາແມັດ

ເຮືອນ  
₭3,336,476,000
3 4 8 3500m2 1
450​, ດົງໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານຕັ້ງຢູ່ບ້ານດົງໂພນແຮ່ ຕິດເສັ້ນທາງ450ປີ ມີເສັ້ນທາງລັດຕັດເຂົ້າໃນເມືອງ ໄດ້ ພາຍໄດ້ 15 ນາທີ່ ເດີນທາງສະດວກ...
ລາຍການ: 03/01/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍເຮືອນຫລັງໃຫ່ຍເນື້ອທີ່3500 ຕາແມັດ

450​, ດົງໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Souliya Silivong Bie
02093159989

ຂາຍດີນ ປຸກສ້າງ

ທີ່ດິນ  
₭73,053,900
ດອຍຝາຍ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນປຸກສ້າງສຳລັບຜູ້ທີງົບນ້ອຍສາມາຕັ້ງເຮືອນເລີຍດິນສູງບໍ່ໄດ້ຖົ່ມ
ລາຍການ: 02/18/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດີນ ປຸກສ້າງ

ດອຍຝາຍ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນາງ ໄໝ
02059448826

ບ້ານພ້ອມດິນ

ເຮືອນ  
₭482,677,557
2 2 2
ນາໄຫ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍ່ຊື້ກະແຊໄວ້ເບິ່ງເປັນແບບ - ຂາຍດ່ວນ ທີ່ດິນ+ເຮືອນ​ ປຸກແລ້ວໄໝ່ໆ ເຂດດົງຄຳຊ້າງ-ນາໄຫ-ໂຮງງານເບຍລາວ - ເນ...
ລາຍການ: 01/30/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດິນ

ນາໄຫ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Thanakone XAYAVONG
020 5236 5999

ບ້ານພ້ອມດິນ

ເຮືອນ  
₭417,450,860
2 1 7
ດົງໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍທີ່ດິນ+ເຮືອນ - ເນື້ອທີ່ດິນ​ 602 ຕາແມັດ​ ເນື້ອທີ່ ຕົວເຮືອນ 11x113= 143 ຕາແມັດໃບຕາດິນຂອບທອງ. ...
ລາຍການ: 01/30/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດິນ

ດົງໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Thanakone XAYAVONG
020 5236 5999

ດິນພ້ອມເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭667,295,200
5 6 4
ດອນຝ້າຍ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍເຮືອນ ແຖວ ໂຮງານເປບຊີ ໂຮງງານເບຍ ເມືອງຫາດຊາຍພອງ ເນືອທີ 400ແມັດ ຫລັງໃຫຍ່ 3 ຫ້ອງນອນ ຫ...
ລາຍການ: 01/28/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນພ້ອມເຮືອນ

ດອນຝ້າຍ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Thanakone XAYAVONG
020 5236 5999

ດິນງາມດ່ວນໆ ຟ້າວຂາຍ

ທີ່ດິນ  
₭169,589
ບ້ານສວນມອນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານກາງ ຕາແສງບໍໂອ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນດ່ວນໆ ດິນຟ້າວຂາຍ ເປັນດິນງາມ ຫົນທາງໄປມາສະດວກ ໄຟຟ້າ ນ້ຳປະປາໄປເຖິງ ຂັບລົດໄປມາຈາກຕະຫລາດເຊົ້າ ພ...
ລາຍການ: 01/27/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມດ່ວນໆ ຟ້າວຂາຍ

ບ້ານສວນມອນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານກາງ ຕາແສງບໍໂອ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Chanthaboun Phosakham
020 98757399

ດີນພ້ອມເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭639,221,629
4 4 3
ດົງໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍທີ່ດິນ+ເຮືອນ ໃກ້ສາງທ່ານາແລ້ງ - ເນື້ອທີ່ດິນ 20x22=447 ຕາແມັດ, ໜ້າບ້ານຈອດລົດໃຫ່ຍໄດ້ຫຼາຍຄັນ - ເຮືອນ...
ລາຍການ: 01/27/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດີນພ້ອມເຮືອນ

ດົງໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Thanakone XAYAVONG
020 5236 5999

ບ້ານພ້ອມດີນ

ເຮືອນ  
₭678,357,647
4 3 4
ດອນຝ້າຍ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອີກ 5% ສຳເລັດ -ເປີດໃຫ້ຈັບຈອງ ສຳເລັດ 95% - ຂາຍດິນ+ເຮືອນ ປຸກໃໝ່ເຂດໂຮງງານເບຍ - ເນື້ອທີ່ດິນ12*30=...
ລາຍການ: 01/27/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດີນ

ດອນຝ້າຍ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Thanakone XAYAVONG
020 5236 5999
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: