Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ອະສັງຫາລິມະຊັບສຳລັບຂາຍ ໃນ Hadxayfong

ພົບ 486 ຄຸນສົມບັດ for Sale in Hadxayfong, Vientiane Capital

ຕ້ອງການຂາຍທີ່ດີນ

ທີ່ດິນ  
₭182,634
8004m2
Near to Thadeua Road, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍທີ່ດີນ, ຂາຍດີນສວນພອ້ມໜອງປາຫຼືແບໍງຂາຍບ້ານງີ້ວໂງະທາງທໍາເດືອ 8004m2
ລາຍການ: 01/19/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ້ອງການຂາຍທີ່ດີນ

Near to Thadeua Road, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

landvientiane
+856 (0)2098358145

ດິນງາມດ່ວນໆ ຟ້າວຂາຍ

ທີ່ດິນ  
₭169,589
ບ້ານສວນມອນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານກາງ ຕາແສງບໍໂອ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນດ່ວນໆ ດິນຟ້າວຂາຍ ເປັນດິນງາມ ຫົນທາງໄປມາສະດວກ ໄຟຟ້າ ນ້ຳປະປາໄປເຖິງ ຂັບລົດໄປມາຈາກຕະຫລາດເຊົ້າ ພ...
ລາຍການ: 01/17/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມດ່ວນໆ ຟ້າວຂາຍ

ບ້ານສວນມອນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານກາງ ຕາແສງບໍໂອ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Chanthaboun Phosakham
020 98757399

ດິນງາມດ່ວນໆ ຟ້າວຂາຍ

ທີ່ດິນ  
₭169,589
ບ້ານສວນມອນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານກາງ ຕາແສງບໍໂອ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນດ່ວນໆຟ້າວຂາຍ ດິນງາມ ຫົນທາງໄປມາສະດວກ ເນື້ອທີ່ 1,875 m ລາຄາ650฿/m ລາຄາຍັງລົມກັນໄດ້ ຖ້າບໍ່ພ້ອມ...
ລາຍການ: 12/28/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມດ່ວນໆ ຟ້າວຂາຍ

ບ້ານສວນມອນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານກາງ ຕາແສງບໍໂອ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Chanthaboun Phosakham
020 98757399

ດິນງາມດ່ວນໆ ຟ້າວຂາຍ

ທີ່ດິນ  
₭169,589
ບ້ານສວນມອນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານກາງ ຕາແສງບໍໂອ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນດ່ວນໆຟ້າວຂາຍ ດິນງາມ ຫົນທາງໄປມາສະດວກ ເນື້ອທີ່ 1,875 m ລາຄາ650฿/m ລາຄາຍັງລົມກັນໄດ້ ຖ້າບໍ່ພ້ອມ...
ລາຍການ: 12/28/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມດ່ວນໆ ຟ້າວຂາຍ

ບ້ານສວນມອນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານກາງ ຕາແສງບໍໂອ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Chanthaboun Phosakham
020 98757399

ເຮືອນຂາຍພ້ອມດີນ

ເຮືອນ  
₭834,119,000
6 5 1
ຖີນຕົມ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ML-0013509_ຕ້ອງການຂາຍເຮືອນດ່ວນ ໃນລາຄາທີຫາໃສບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ, ມີຕົ້ນໄມ້ກີນໝາກຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ມີໜອງປາ 1 ໜ...
ລາຍການ: 12/25/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນຂາຍພ້ອມດີນ

ຖີນຕົມ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Thong Phomma
02052546440

ຂາຍດິນ

ທີ່ດິນ  
₭65,226,696
300m2
ທ່າເດືອ, ນາໄຮ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນຢູ່ບ້ານນາໄຮ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ຫຼັງບ້ານດົງຄຳຊ້າງໃກ້ໆບໍ່ລິສັດເບຍລາວ ເນື້ອທີ 15x20 ໃບຕາດິນຂອບທອງ ຕິ...
ລາຍການ: 11/27/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນ

ທ່າເດືອ, ນາໄຮ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບຸນມີ
29803377

ດິນຕ້ອງການຂາຍ

ທີ່ດິນ  
₭391,360
5039m2
ດອນດູ່, ດອນດູ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນຕ້ອງການຂາຍ, ໃກ້ສະຖານທູດອາເມລິກາ. 17°53'48.94"N, 102°37'29.83"E
ລາຍການ: 11/27/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນຕ້ອງການຂາຍ

ດອນດູ່, ດອນດູ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bobby
28007765

ບ້ານພ້ອມດິນ

ເຮືອນ  
₭625,915,383
3 5 4
ໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍບ້ານພ້ອມດິນ ບໍ່ໄກຈາກທາງໃຫ່ຍ450ປີ ເຮືອນມີ3ຫ້ອງນອນ 5ຫ້ອງນ້ຳ ເນືອທີ່ທັ້ງໝົດມີ 447ຕາແມັດ ຈາກ...
ລາຍການ: 11/26/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ບ້ານພ້ອມດິນ

ໂພນແຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula.la Listing
02054723555

ດິນງາມຢູ່ຫລັງຮຮການເງິນດົງຄຳຊ້າງ

CommercialLand  
₭208,725,430
ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ, ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ທ່ານໃດຊ້າບອກວ່າບໍ່ທັນ? ຂາຍດ່ວນ ດິນງາມພ້ອມປຸກເຮືອນໄດ້ເລີຍ ມີຕອນດຽວ 20×40 ແບ່ງເຄິ່ງເອົາກໍໄດ້ ຢູ່ບ້ານດົ...
ລາຍການ: 11/20/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມຢູ່ຫລັງຮຮການເງິນດົງຄຳຊ້າງ

ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ, ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mr sone
02022244795

ເຮືອນຕົບແຕ່ງໃໝ່ໃກ້ຂົວມິດຕະພາບໃນລາຄາສຸດຄຸ້ມ

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭443,541,017
1 2 1
ນາໄຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍເຮືອນພ້ອມດິນເສັ້ນທາງໄປຂົວມິດຕະພາບ ເປັນເຮືອນຊັ້ນດຽວ, ມີ 2 ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ 1 ຫ້ອງນອນພ້ອມແອ, ຫ້ອງຄົວ...
ລາຍການ: 11/18/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນຕົບແຕ່ງໃໝ່ໃກ້ຂົວມິດຕະພາບໃນລາຄາສຸດຄຸ້ມ

ນາໄຮ່, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bbchouse
02055598398
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: