Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ອະສັງຫາລິມະຊັບສຳລັບຂາຍ ໃນ Naxaithong

ພົບ 281 ຄຸນສົມບັດ for Sale in Naxaithong, Vientiane Capital

ຕ້ອງຂາຍດິນ

ທີ່ດິນ  
₭158,482
864000m2
ບ້ານດົງບອງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ດົງບອງ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນຢູ່ບ້ານດົງບອງ ມີເນື້ອທີ່ 15 ເຮັກຕາ ຕ້ອງການແບ່ງຂາຍສ່ວນໜຶ່ງ ລາຄາ 600ບາດ/ມ2. ທາງເຂົ້າສະດວກ, ມີໃບຕາດິນ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ້ອງຂາຍດິນ

ບ້ານດົງບອງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ດົງບອງ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນບ້ານນາລຽ່ນ

ທີ່ດິນ  
₭158,482
479m2
ບ້ານນາລຽ່ນ, ບ້ານນາລຽ່ນ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນດ່ວນ ຢູ່ບ້ານນາລຽ່ນ ເນື້ອທີ 479 ຕາແມັດ ແມັດລະ 600฿ ມີໃບຕາດິນພ້ອມໂອນ ມີໄຟຟ້າເຂົ້າແລ້ວ
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນບ້ານນາລຽ່ນ

ບ້ານນາລຽ່ນ, ບ້ານນາລຽ່ນ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula La
020 96341471

ດິນສາມໄລ່

ທີ່ດິນ  
₭55,001,806
5600m2
ບ້ານຖຳ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງ, ບ້ານຖຳ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນສາມໄລ່ເຄິງ ລາຄາ 55 ລ້ານກີບ ເຫມາະແກ່ຫນອງປາແລະບ່ອນຜັກຜ່ອນ ຂາຍ ດິນສາມໄລ່ເຄິງ ບ້ານຖຳ ເມືອງນາຊາຍ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນສາມໄລ່

ບ້ານຖຳ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງ, ບ້ານຖຳ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula La
020 96341471

ດິນບ້ານນາຄູນນ້ອຍ

ທີ່ດິນ  
₭91,753
30000m2
ບ້ານນາຄູນນ້ອຍ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານນາຄູນນ້ອຍ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍ ດິນດ່ວນຢູ່ ບ້ານນາຄູນນ້ອຍ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເນື້ອທີ 3 ເຮັກຕ້າປາຍຂາຍແມັດ 350ບາດ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນບ້ານນາຄູນນ້ອຍ

ບ້ານນາຄູນນ້ອຍ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານນາຄູນນ້ອຍ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula La
020 96341471

ດິນພ້ອມເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭1,565,441,174
5 5
ບ້ານສີເກີດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານສີເກີດ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ (ດ່ວນ) ໃຜທີ່ສົນໃຈດິນພ້ອມເຮືອນເຂດຊຸມຊົນຄລິກເຂົ້າມາເລີຍ ເນື້ອທີດິນທັງໝົດແມ່ນ 1153 ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນພ້ອມເຮືອນ

ບ້ານສີເກີດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບ້ານສີເກີດ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula La
020 96341471

ดิน

ອາພາດເມັນ  
₭433,741,880
นาท่อน, นาท่อน, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ขายดิน ขายยก ขายย่อยก่อได้ ต้องกานขายสวน ยุ่ละหว่างกางอ่างน้ำห้วยหุม เนื้อที่ 56.420
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ดิน

นาท่อน, นาท่อน, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນ

ທີ່ດິນ  
₭300,282
3226m2
ບ້ານດົງຫລວງ ເມືອງນາຊາຍທອງ, ບ້ານດົງຫລວງ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຢາກຂາຍດິນຕອນນີ້ດ່ວນ ເນື້ອທີ່ 3226/1150฿ ຕໍ່ຕາແມັດ ມາ ເບິ່ງໄດ້ ເລີຍ
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນ

ບ້ານດົງຫລວງ ເມືອງນາຊາຍທອງ, ບ້ານດົງຫລວງ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula La
020 96341471

ດິນບ້ານດົງຊຽງດີ

ທີ່ດິນ  
₭104,364,969
300m2
ບ້ານດົງຊຽງດີ, ບ້ານດົງຊຽງດີ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍ ດິນ ບ້ານດົງຊຽງດີ ເນື້ອທີ່ 15×23 ດິນຖົມແລ້ວລາຄາ 400000 ບາດໂອນຂອບທອງໃຫ້ພ້ອມ ໂທ
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນບ້ານດົງຊຽງດີ

ບ້ານດົງຊຽງດີ, ບ້ານດົງຊຽງດີ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula La
020 96341471

ດິນບ້ານໃໝ່ໜອງຍາວ

ອາພາດເມັນ  
₭133,459
ບ້ານໃໝ່ໜອງຍາວ ເມືອງນາຊາຍທອງ, ບ້ານໃໝ່ໜອງຍາວ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນດວ່ນດິນຢູ່ບ້ານໃໝ່ໜອງຍາວເມືອງນາຊາຍທອງເນື້ອທີ16.408ຕາແມັດຂາຍແມັດ500฿..ບໍ່ແບ່ງຂາຍ ດີນບໍ່ຖືກ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນບ້ານໃໝ່ໜອງຍາວ

ບ້ານໃໝ່ໜອງຍາວ ເມືອງນາຊາຍທອງ, ບ້ານໃໝ່ໜອງຍາວ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Yula La
020 96341471

ຕ​້ອງ​ການ​ຂາຍ​ດິ​ນ

ທີ່ດິນ  
₭341,988
834m2
Xumket Village, VTE, ນາ​ສ​້​ຽ​ວ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ​້ອງ​ການ​ຂາຍ​ດີ​ນຢ​ູ່ບ​້າ​ນນາ​ສ​້​ຽ​ວ,ມ ນາ​ຊາ​ຍ​ທ​ອງ, ນ​ຈ. ເນືຶ້​ອ​ທີ່​ິ 834m2, 1300Bth/m2.
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຕ​້ອງ​ການ​ຂາຍ​ດິ​ນ

Xumket Village, VTE, ນາ​ສ​້​ຽ​ວ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: