Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ອະສັງຫາລິມະຊັບສຳລັບຂາຍ ໃນ Naxaithong

ພົບ 281 ຄຸນສົມບັດ for Sale in Naxaithong, Vientiane Capital

ດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ດິນ  
₭254,231,130
609m2
ດົງບອນ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນປຸກສ້າງຂ້າພະເຈົ້າຊື້ດີນເນື້ອທີ່ຈຳນວນ609ມ2ໃນເດືອນ1/2018 ໃນລາຄາ 1,900 ບາດ/1ມ2 (ຕາມບົດບັນທຶກການ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນປຸກສ້າງ

ດົງບອນ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

vue her
02055694660 0305035816 02052014194

ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭234,812,839
2 1
ໂພນແກ້ວ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍ: ດິນ ແລະ ເຮືອນ ເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ600 ຕມ ເຮືອນມີ 2ຫ້ອງນ້ຳ1ຫ້ອງນອງ, ຫ້້ອງຮັບແຂກກ້ວາງ, ໜ້າບ້ານກ້ວາງຂວາ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ໂພນແກ້ວ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

vue her
02055694660 0305035816 02052014194

ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭9,425,544,700
5 2
0302222284, ບ້ານສີເກີດ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນງາມໆ ແລະ ຫ້ອງແຖວ5ຫ້ອງລວມເຮືອນວິນລາ3 ຊັນມີ1ຕຶກ 5 ຫ້ອງ ເຂດບ້ານສີເກິດ ເມືອງນາຊາຍທອງ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນ ແລະ ເຮືອນ

0302222284, ບ້ານສີເກີດ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

dub
02022221383

ດິນສວນ

ທີ່ດິນ  
₭560,294,414
8590m2
0309990108, ບ້ານໂພນສະຫວັນ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນສວນ ບ້ານໂພນສະຫວັນ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫລວງ ຂາຍແມັດລະ250ບາດ ເນື້ອທີ 8,590 ແມັດ ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນສວນ

0309990108, ບ້ານໂພນສະຫວັນ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

dub
02022221383

ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭339,177,808
2 1
ນາໄຫ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນເນື້ອທີ່240 ຕມ ພ້ອມເຮືອນ2ຫ້ອງນອນ1ຫ້ອງນ້ຳ ສາມາດຈອກລົດໄດ້ສອງຄັນທີດຽວ, ມີນ້ຳ,ມີໄຟຟ້າຊື້ແ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ນາໄຫ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

vue her
02055694660 0305035816 02052014194

ດິນສວນ

ທີ່ດິນ  
₭169,593,075
11200m2
ນາດີ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນສວນເນື້ອທີ່7ໄລ່ເໝາະກັບການເຮັດກະສິກຳ,ປຸກຝັງລ້ຽງສັດ ຫຼືບອ່ນພັກຜອ່ນບ້ານສວນເສົາທິດມາຫຼິ້ນບໍ່ໄດ້ໄກຈາກ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນສວນ

ນາດີ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

vue her
02055694660 0305035816 02052014194

ເມືອງນາຊາຍທອງ ເປັນດິນງາມທາງດີ ສຳລັບຄົນທີ່ຢາກລົງຫຼັກປັກຖານ ຫລື ຊື້ໄວ້ເຮັດສວນກໍ່ອຸດົມສົມບ

ທີ່ດິນ  
₭160,434,448
2030m2
13ເໜືອ, ປາກແຮດ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນງາມ ບັນຍາກາດດີ.
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເມືອງນາຊາຍທອງ ເປັນດິນງາມທາງດີ ສຳລັບຄົນທີ່ຢາກລົງຫຼັກປັກຖານ ຫລື ຊື້ໄວ້ເຮັດສວນກໍ່ອຸດົມສົມບ

13ເໜືອ, ປາກແຮດ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭652,264,375
3 1
ຫ້ວຍນໍ້າເຢັນ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນພ້ອນເຮືອນເນື້ອທີ່292ຕມ ເຮືອນມີ3ຫ້ອງນອນໜຶ່ງຫ້ອງນ້ຳ ກັບເຮືອນທີ່ຮ້ານອີກໜຶ່ງຫຼັງຢູກາງໝູາບ້ານຊື້ແລ້ວສາມາດ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ຫ້ວຍນໍ້າເຢັນ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

vue her
02055694660 0305035816 02052014194

ດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ດິນ  
₭59,998,179
336m2
ນາຍາງ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂາຍດິນປຸກສ້າງ ເນືອທີ16 × 21 ແມັດ= 336 ຕມຈາກທາງໃຫຍມາ 100 ແມັດ ເໝາະກັບການປູກສ້າງ ໃບຕາດິນຂອບທອງຄົບ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນປຸກສ້າງ

ນາຍາງ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

vue her
02055694660 0305035816 02052014194

ດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ດິນ  
₭191,847
10178m2
ບ້ານດົງບອງ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນຢູ່ບ້ານດົງບອງ ກາຍບ້ານ ໂນນແສງຈັນໄປໜ້ອຍ1ເປັນດີນພຽງ ສາມາກບຸກບ້ານໄດ້ ຫຼື ເອົາໄປເຮັດ ຈັດສັນ...
ລາຍການ: 06/19/2019

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນປຸກສ້າງ

ບ້ານດົງບອງ, ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

MR KO
020 28225579/ 020 58589831
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: