Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ອະສັງຫາລິມະຊັບສຳລັບຂາຍ ໃນ Xaythany

ພົບ 1308 ຄຸນສົມບັດ for Sale in Xaythany, Vientiane Capital

ໂຄງການໝູ່ບ້ານ

ເຮືອນ  
₭1,651,555,620
3 3 1 220m2 2
ບ້ານໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄງການໝູ່ບ້ານ . ຕັ້ງຍູ່ບ້ານໜອງວຽງຄຳ ດົງໂດກ. ເມືອງ ໄຊທານີ ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໃກ້ໜອງວຽງຄຳ -ທາງເ...
ລາຍການ: 10/13/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ໂຄງການໝູ່ບ້ານ

ບ້ານໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

anouwath
54385499

ເຮືອນງາມ

ເຮືອນ  
₭391,360,181
3 2
ບ້ານໜອງພະຍາ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນງາມ, ບ. ໜອງພະຍາ, ເຂດ ມະຫາໄລດົງໂດກ 3ຫ້ອງນອນ, 2ຫ້ອງນ້ຳ,ເນື້ອທີດິນ 330ແມັດ, ລາຄາ1,500,000ບາດ...
ລາຍການ: 10/05/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນງາມ

ບ້ານໜອງພະຍາ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

anouwath
54385499

ເຮືອນງາມໆ

ທີ່ດິນ  
₭430,496,199
2 2 8 718m2 1
ນາທົ່ມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນງາມໆ - ໜ້າທາງກວ້າງ 24 ຍາວ 30 ແມັດ(ເປັນໃບຕາດິນຂອບທອງ) (ຖ້າຈ່າຍສົດຍັງຫຼຸດໄດ້ຕື່ມ) - ຫ່າງຈາ...
ລາຍການ: 09/24/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນງາມໆ

ນາທົ່ມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mai keomany
02055550906

2 ກິໂລ ຈາກ ທາງ 13 ໄຕ້, ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທີ່ດິນ  
₭49,000,000 ₭299,000/m2
78
13 ໄຕ້ ທາງ 13 ໄຕ້ ຫາ ດົງໝາກຄາຍ, ບ້ານ ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ດິນນາ ປະມານ 3 ຮຕ ເໝາະສໍາລັບ ປຸກສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆ (ໃບຕາດິນຂອບທອງ) - ຢູ່ເຂດດົງໝາກຄາຍ ...
ລາຍການ: 09/23/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - 2 ກິໂລ ຈາກ ທາງ 13 ໄຕ້, ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

13 ໄຕ້ ທາງ 13 ໄຕ້ ຫາ ດົງໝາກຄາຍ, ບ້ານ ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພູຂົງ ພົງສາ
+8562055520661

ດີີນສວນ

ທີ່ດິນ  
₭433,741,880
ເສັ້ນທາງ ເລກທີ່ 0118, ຫົວນາ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດີນສວນໄກຈາກທາງໃຫ່ຍ ເລກທີ່ 0118 ປະມານ 200 ແມັດ ເນື້ອທີ່ທັງຫມົດ ເກືອບ 4 ເຮັກຕາ 18.278217255078...
ລາຍການ: 09/22/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດີີນສວນ

ເສັ້ນທາງ ເລກທີ່ 0118, ຫົວນາ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃຈ ຢ່າງ
22217398

ດິນປຸກສ້າງທຳເລດີ ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ

ທີ່ດິນ  
₭338,917
ບ້ານດອນໜູນ, ບ້ານດອນໜູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
– ດິນປຸກສ້າງທຳເລດີ ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ – ໃກ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ – ເໝາະສໍາລັບປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ປຸກຫ້ອ...
ລາຍການ: 09/22/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນປຸກສ້າງທຳເລດີ ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ

ບ້ານດອນໜູນ, ບ້ານດອນໜູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ດິນງາມໃກ້ເຂດຕົວເມືອງ

ທີ່ດິນ  
₭221,770
ໂຄກໃຫຍ່, ໂຄກໃຫຍ່, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
– ດິນງາມໃກ້ເຂດຕົວເມືອງ – ໃກ້ສະຖານີລົດໄຟລາວ-ຈີນ – ໃກ້ສະໜາມກິລາຫຼັກ 16 – ໃກ້ສູນການຄ້າ CSC ຖະໜົນ ...
ລາຍການ: 09/22/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມໃກ້ເຂດຕົວເມືອງ

ໂຄກໃຫຍ່, ໂຄກໃຫຍ່, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ດິນງາມໃນເຂດຊຸມຊົນ

ທີ່ດິນ  
₭49,000,000
ໂພນໄຮຄຳ, ໂພນໄຮຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
– ດິນງາມໃນເຂດຊຸມຊົນ – ຫົນທາງເຂົ້າອອກສະດວກສະບາຍ – ຫ່າງຈາກທາງເລກ 10 ພຽງແຕ່ 500 ແມັດ – ປັບໜ້າດິນ...
ລາຍການ: 09/22/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມໃນເຂດຊຸມຊົນ

ໂພນໄຮຄຳ, ໂພນໄຮຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ດິນງາມໃກ້ເຂດຊຸມຊົນ

ທີ່ດິນ  
₭260,645
ນາລ້ອມ, ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
– ດິນງາມໃກ້ເຂດຊຸມຊົນ – ໃກ້ເສັ້ນທາງເລກ 13 ໃຕ້ – ຫົນທາງເຂົ້າອອກສະດວກສະບາຍ – ປັບໜ້າດິນຮຽບຮ້ອຍປຸກເຮືອ...
ລາຍການ: 09/22/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມໃກ້ເຂດຊຸມຊົນ

ນາລ້ອມ, ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ດິນງາມຕິດເຂດວິທະຍາໄລການລົດໄຟ

ທີ່ດິນ  
₭45,000,000
ໂຄກນ້ອຍ, ໂຄກນ້ອຍ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
– ດິນງາມຕິດເຂດວິທະຍາໄລການລົດໄຟ – ໃກ້ສະໜາມກິລາຫຼັກ 16 ແລະ ທາງເລກ 13 ໃຕ້ – ໃກ້ກັບສູນການຄ້າ CSC ...
ລາຍການ: 09/22/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມຕິດເຂດວິທະຍາໄລການລົດໄຟ

ໂຄກນ້ອຍ, ໂຄກນ້ອຍ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: