Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ອະສັງຫາລິມະຊັບສຳລັບຂາຍ ໃນ Xaythany

ພົບ 1249 ຄຸນສົມບັດ for Sale in Xaythany, Vientiane Capital

⛰#ຂາຍດິນເປົ່າວ່າງດິນງາມໆ (ເຈົ້າຂອງດິນຂາຍເອງ ລົມກັນງ່າຍໆ) ສາມາດປຸກເຮືອນ ຫຼື ເຮັດສວນກະສິກຳໄດ

ທີ່ດິນ  
₭130,453
2300m2
ອຸດດົມຜົນ ລາດຄວາຍ ນາສາລາ, ໂນນແຕ້, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
⛰#ຂາຍດິນເປົ່າວ່າງດິນງາມໆ (ເຈົ້າຂອງດິນຂາຍເອງ ລົມກັນງ່າຍໆ) ສາມາດປຸກເຮືອນ ຫຼື ເຮັດສວນກະສິກຳໄດ້ເລີ...
ລາຍການ: 03/26/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ⛰#ຂາຍດິນເປົ່າວ່າງດິນງາມໆ (ເຈົ້າຂອງດິນຂາຍເອງ ລົມກັນງ່າຍໆ) ສາມາດປຸກເຮືອນ ຫຼື ເຮັດສວນກະສິກຳໄດ

ອຸດດົມຜົນ ລາດຄວາຍ ນາສາລາ, ໂນນແຕ້, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Aek PY
02055573420

ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ

ທີ່ດິນ  
₭1,835,061
4705m2
ບ້ານສ້າງຄູ້, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນຢູ່ບ້ານສ້າງຄູ້ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງ, ຕິດຮ່ອມທາງຄອນກີດ ຈາກທາງໃຫຍ່ເຂົ້າໄປປະມານ 40ແມັດ. ທ...
ລາຍການ: 03/09/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ

ບ້ານສ້າງຄູ້, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

banlao.la
02054739425

ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ

ທີ່ດິນ  
₭169,589
10192m2
ບ້ານໂນນແສງຈັນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນຕອນໃຫຍ່ ທີ່ເໝາະເຮັດກະສິກຳ ປູກຝັງລ້ຽງສັດ ຫລື ປຸກເຮືອນຢູ່ອາໄສ ຈະເປັນແບບບ້ານສວນ ກໍ່ເໝາະສົມ....
ລາຍການ: 03/09/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ

ບ້ານໂນນແສງຈັນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

banlao.la
02054739425

ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ

ທີ່ດິນ  
₭91,317
35614m2
ບ້ານຜາສຸກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນຢູ່ບ້ານຜາສຸກ ຕິດທາງແດງ. ຈາກທາງຢາງເຂົ້າໄປຫາດິນປະມານ 500 ແມັດຮອດຕອນດິນ. ທາງກວ້າງສະດ...
ລາຍການ: 03/02/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ

ບ້ານຜາສຸກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

banlao.la
02054739425

ດິນແບ່ງຂາຍບ້ານລາດຄວາຍ

CommercialLand  
₭6,255,892
13 ມາທາງທ່າງ່ອນ, ລາດຄວາຍ ມາທາງທ່າງ່ອນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ມາແລ້ວດິນງາມ ທຳເລດີ ໃກ້ກັບຫຼາຍກະຊວງຍ້າຍມາຕັ້ງໃໝ່.? ✅ສະຖານທີ່ຈັດສັນດິນຕັ້ງຢູ່ ?ບ້ານລາດຄວາຍ ຮ່ອມ02? ເມ...
ລາຍການ: 02/28/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນແບ່ງຂາຍບ້ານລາດຄວາຍ

13 ມາທາງທ່າງ່ອນ, ລາດຄວາຍ ມາທາງທ່າງ່ອນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ninjaOnline
02055432655

ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ

ທີ່ດິນ  
₭260,906,787
ບ້ານລາດຄວາຍ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນບ້ານ ລາດຄວາຍ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເນື້ອທີ່ 2838 ຕາແມັດ (40 x 70 ປາຍ), ດິນແຄມງື່ມບັນຍ...
ລາຍການ: 02/26/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ

ບ້ານລາດຄວາຍ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

banlao.la
02054739425

ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ

ທີ່ດິນ  
₭15,014,142
4800m2
ບ້ານໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນງາມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງວຽງຄຳ. ເມືອງໄຊທານີ. ເນື້ອທີ່ 4,800 ຕາແມັດ (3 ໄລ່) ເໝາະກັບການປຸກສ້າງເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ....
ລາຍການ: 02/26/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ

ບ້ານໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

banlao.la
02054739425

ດິນສວນ

ທີ່ດິນ  
₭99,999,996
500000m2
ບ້ານ ນາກຸງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນຢູ່ບ້ານນາກຸງ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງ. ເປັນດິນຕິດນໍ້າ ປະເພດດິນກະສິກຳ ສາມາດເຮັດການປູກຝ...
ລາຍການ: 02/26/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນສວນ

ບ້ານ ນາກຸງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

banlao.la
02054739425

✅ຂາຍດິນບ້ານໂຄກສະຫວ່າງ-ຫລັກ28-ນະຄອນຫລວງ

ທີ່ດິນ  
₭98,000
13ໃຕ້, ໂຄກສະຫວ່າງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ລາຄາ 290ບາດ/ຕາແມັດ ?ເຂົ້າຮ່ອມວັດໂຄກສະຫວ່າງປະມານ2ຫລັກ ?ມີໃບຕາດິນຂອບທອງ? ?ເນື້ອທີ່ 7431ຕາແມັດ...
ລາຍການ: 02/17/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ✅ຂາຍດິນບ້ານໂຄກສະຫວ່າງ-ຫລັກ28-ນະຄອນຫລວງ

13ໃຕ້, ໂຄກສະຫວ່າງ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Vong (ວົງ)
02059566698

ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ

ເຮືອນ  
₭1,292,884,450
4 3 5 2
ສະພັງມຶກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຮືອນ ແລະ ດິນ ຕ້ອງການຂາຍ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສະພັງມຶກເຂົ້າຮ່ອມໄປ 40 ແມັດ. ເນື້ອທີ່ກວ້າງ 723 ຕາແມັດ ແລະ ລາຄາຂາ...
ລາຍການ: 02/15/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ

ສະພັງມຶກ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

banlao.la
02054739425
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: