Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ອະສັງຫາລິມະຊັບສຳລັບຂາຍ ໃນ Xaythany

ພົບ 1236 ຄຸນສົມບັດ for Sale in Xaythany, Vientiane Capital

ມັນນີ ດິນຈັດສັນ

ທີ່ດິນ  
₭365,269
ໄກສອນ, ດອນໜູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດິນແບ່ງຂາຍແທກເອົາຕາມເງີນ ບ້ານດອນໜູນ ຣ່ອມ01 10ຄູນ20, 20ຄູນ20 20ຄູນ30
ລາຍການ: 01/21/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ມັນນີ ດິນຈັດສັນ

ໄກສອນ, ດອນໜູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດວງດາລາ
77993333 97970440

ດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ດິນ  
₭156,283
ໂພນໄຮ່ຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ບ້ານ ໂພນໄຮຄໍາ - ເມືອງ ໄຊທານີ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ດິນງາມໃນເຂດຊຸມຊົນ - ຫົນທາງເຂົ້າອອກສະດວກ...
ລາຍການ: 01/15/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນປຸກສ້າງ

ໂພນໄຮ່ຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ດິນ  
₭234,555
ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ານ ນາລ້ອມ (ໂຄງການທີ 2) - ເມືອງ ໄຊທານີ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ດິນງາມໃກ້ເຂດຊຸມຊົນ - ໃກ້ເສັ້ນທາງ...
ລາຍການ: 01/15/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນປຸກສ້າງ

ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ດິນ  
₭234,555
ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ບ້ານ ນາລ້ອມ (ໂຄງການທີ 1) - ເມືອງ ໄຊທານີ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ດິນງາມໃກ້ເຂດຊຸມຊົນ - ໃກ້ເສັ້ນທາ...
ລາຍການ: 01/15/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນປຸກສ້າງ

ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ດິນ  
₭312,827
ໂຄກນ້ອຍ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ບ້ານ ໂຄກນ້ອຍ - ເມືອງ ໄຊທານີ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ດິນງາມຕິດເຂດວິທະຍາໄລການລົດໄຟ - ໃກ້ສະໜາມກ...
ລາຍການ: 01/15/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນປຸກສ້າງ

ໂຄກນ້ອຍ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ດິນ  
₭156,283
ໄຜ່ລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ບ້ານ ໄຜ່ລ້ອມ - ເມືອງ ໄຊທານີ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ດິນງາມໃກ້ເຂດອຸດສາຫະກໍາວີຕ້າ - ໃກ້ຕະຫຼາດໄຊສົມ...
ລາຍການ: 01/15/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນປຸກສ້າງ

ໄຜ່ລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Mitdavong Real Estate
020 22243942 ,02097788687

ດິນນາໃກ້ຕົວເມືອງແລະຊຸມຊົນ

CommercialLand  
₭452,000,000
ໂຄກສະອາດ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຂາຍດິນນາໃກ້ຕົວເມືອງແລະຊຸມຊົນ - ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂຄກສະອາດ,ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ເນື້ອທີ່ 3.690...
ລາຍການ: 01/14/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນນາໃກ້ຕົວເມືອງແລະຊຸມຊົນ

ໂຄກສະອາດ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ
020 22220087,020 58191576

ດິນນາໃກ້ຕົວເມືອງແລະຊຸມຊົນ

ທີ່ດິນ  
₭1,210,000,000
ໂຄກສະອາດ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຂາຍດິນນາໃກ້ຕົວເມືອງແລະຊຸມຊົນ - ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂຄກສະອາດ,ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ເນື້ອທີ່ 10.00...
ລາຍການ: 01/14/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນນາໃກ້ຕົວເມືອງແລະຊຸມຊົນ

ໂຄກສະອາດ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ
020 22220087,020 58191576

ດິນນາໃກ້ຕົວເມືອງແລະຊຸມຊົນ

CommercialLand  
₭510,000,000
ໂຄກສະອາດ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຂາຍດິນນາໃກ້ຕົວເມືອງແລະຊຸມຊົນ - ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂຄກສະອາດ,ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ເນື້ອທີ່ 4.223...
ລາຍການ: 01/14/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນນາໃກ້ຕົວເມືອງແລະຊຸມຊົນ

ໂຄກສະອາດ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ
020 22220087,020 58191576

ດິນນາໃກ້ຕົວເມືອງແລະຊຸມຊົນ

CommercialLand  
₭385,000,000
ໂຄກສະອາດ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຂາຍດິນນາໃກ້ຕົວເມືອງແລະຊຸມຊົນ - ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂຄກສະອາດ,ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ເນື້ອທີ່ 3.174...
ລາຍການ: 01/14/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນນາໃກ້ຕົວເມືອງແລະຊຸມຊົນ

ໂຄກສະອາດ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ
020 22220087,020 58191576
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: