Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ອະສັງຫາລິມະຊັບສຳລັບຂາຍ ໃນ Vientiane Capital

ພົບ 4494 ຄຸນສົມບັດ for Sale in Vientiane Capital

ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ + ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ບ້ານຊຽງດາ

ເຮືອນ  
₭991,445,792
3 3 3 2
13ໃຕ້/ ຫຼັກ5, ຫນອງຫນ່ຽງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
❇️ ປະກາດຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ທາງໜ້າເປັນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ສະຖານທີ່: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ບ້ານຊຽງ...
ລາຍການ: 11/27/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ + ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ບ້ານຊຽງດາ

13ໃຕ້/ ຫຼັກ5, ຫນອງຫນ່ຽງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

O&N
02059959482

ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ + ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ

ເຮືອນ  
₭2,210,415,350
3 3 5 2
13ໃຕ້/ ຫຼັກ5, ຫນອງຫນ່ຽງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
❇️ ປະກາດຂາຍຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ດິນພ້ອມເຮືອນ ສະຖານທີ່: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງຫາດຊາຍຝອງ, ບ້ານດົງຄຳ...
ລາຍການ: 11/27/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ + ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ

13ໃຕ້/ ຫຼັກ5, ຫນອງຫນ່ຽງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

O&N
02059959482

ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນບ້ານໂຊກຄຳ

ເຮືອນ  
₭2,168,709,400
3 4 8 2
13ໃຕ້/ ຫຼັກ5, ຫນອງຫນ່ຽງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
❇️ ປະກາດຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນເວລ້າໃໝ່ໆ ? ສະຖານທີ່: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ບ້ານໂຊກຄຳ. ✅ ເນື້ອ...
ລາຍການ: 11/27/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນບ້ານໂຊກຄຳ

13ໃຕ້/ ຫຼັກ5, ຫນອງຫນ່ຽງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

O&N
02059959482

ຂາຍດິນໃຈກາງເມືອງ (ທາດຫຼວງ)

ທີ່ດິນ  
₭1,251,178,500
708m2
ວຽງຈະເລີນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
✅ຂາຍດິນເປົ່າ✅ໃຈກາງເມືອງໃກ້ທາດຫຼວງ✅ ✅ເນື້ອທີ່ 24×30= 708m2 (ພ້ອມປຸກສ້າງ) ⛔ລາຄາພຽງ 150,000$⛔ ?ສົນໃ...
ລາຍການ: 11/27/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນໃຈກາງເມືອງ (ທາດຫຼວງ)

ວຽງຈະເລີນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

King Sisounthone
020 28777998

ວິນລ້າຢູ່ບ້ານດົງນາໂຊກໃຕ້

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭1,918,473,700
4 4 8 240m2 1
ບ້ານ ດົງນາໂຊກໃຕ້, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນໃຈກາງເມືອງ ຢູ່ບ້ານ ດົງນາໂຊກໃຕ້ ລາຄາຖືກ ການປຸກສ້າງໜາແໜ້ນ, ມີຮົ້ວອ້ອມ ທາງເຂົ້າອອກສ...
ລາຍການ: 11/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ວິນລ້າຢູ່ບ້ານດົງນາໂຊກໃຕ້

ບ້ານ ດົງນາໂຊກໃຕ້, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ດິນງາມຢູ່ບ້ານວຽງແກ້ວ

ທີ່ດິນ  
₭1,463,373,990
ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ເຂດມະຫາວິທະຍາໄລດົງໂດກ ດິນພຽງ ທາງເຂົ້າອອກກ້ວາງຂວາງສະດວກສະບາຍ ເໝາະສໍາລັບ ປຸກຫ້ອງ...
ລາຍການ: 11/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມຢູ່ບ້ານວຽງແກ້ວ

ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ດິນງາມຕ້ອງການຂາຍ

ທີ່ດິນ  
₭2,713,091,412
ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ເຂດມະຫາວິທະຍາໄລດົງໂດກ ດິນພຽງ ທາງເຂົ້າອອກກ້ວາງຂວາງສະດວກສະບາຍ ເໝາະສໍາລັບ ປຸກຫ້ອງ...
ລາຍການ: 11/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມຕ້ອງການຂາຍ

ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ດິນງາມຕ້ອງການຂາຍ

ທີ່ດິນ  
₭2,713,091,412
ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ເຂດມະຫາວິທະຍາໄລດົງໂດກ ດິນພຽງ ທາງເຂົ້າອອກກ້ວາງຂວາງສະດວກສະບາຍ ເໝາະສໍາລັບ ປຸກຫ້ອງ...
ລາຍການ: 11/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມຕ້ອງການຂາຍ

ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ດິນງາມຕ້ອງການຂາຍ

ທີ່ດິນ  
₭2,713,091,412
ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ເຂດມະຫາວິທະຍາໄລດົງໂດກ ດິນພຽງ ທາງເຂົ້າອອກກ້ວາງຂວາງສະດວກສະບາຍ ເໝາະສໍາລັບ ປຸກຫ້ອງ...
ລາຍການ: 11/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ດິນງາມຕ້ອງການຂາຍ

ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Buy me
02023021768

ຂາຍດິນບ້ານໂນນສະຫງ່າ

ເຮືອນ  
₭5,672,009,200
5 5 49 1m2 2
13ໃຕ້/ ຫຼັກ5, ຫນອງຫນ່ຽງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປະກາດຂາຍດິນ ບ້ານໂນນສະຫງ່າ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ກຳແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາຍການ: 11/26/2020

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ຂາຍດິນບ້ານໂນນສະຫງ່າ

13ໃຕ້/ ຫຼັກ5, ຫນອງຫນ່ຽງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

O&N
02059959482
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: