Set location

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ຈັດຮຽງ:
ລາຍລະອຽດເພີ່ມ...

ບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນຫາ

ສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ

ກະລຸນາ ຫຼື ລົງທະບຽນ ບັນຊີເພື່ອສ້າງການແຈ້ງເຕືອນ.

ຄົ້ນຫາເຊົ່າໃນ ປະເທດລາວ

ພົບ 746 ທີ່ພັກອາໄສ for Rent in ປະເທດລາວ

2 ກິໂລ ຈາກ ທາງ 13 ໄຕ້, ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທີ່ດິນ  
₭350,000,000 ₭299,000/m2
78
13 ໄຕ້ ທາງ 13 ໄຕ້ ຫາ ດົງໝາກຄາຍ, ບ້ານ ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ດິນນາ ປະມານ 3 ຮຕ ເໝາະສໍາລັບ ປຸກສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆ (ໃບຕາດິນຂອບທອງ) - ຢູ່ເຂດດົງໝາກຄາຍ ...
ລາຍການ: 09/23/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - 2 ກິໂລ ຈາກ ທາງ 13 ໄຕ້, ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

13 ໄຕ້ ທາງ 13 ໄຕ້ ຫາ ດົງໝາກຄາຍ, ບ້ານ ນາລ້ອມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພູຂົງ ພົງສາ
+8562055520661

ເຮືອນລາວ

ອາພາດເມັນ  
₭4,170,595
ບ້ານ ຂຸນຕາທົ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອາພາດເມັນ ເຮືອນລາວ ບໍລິການໃຫັເຊົ່າຄວາມສະດວກສະບາຍຄົບ ໃກ້ກັບຮ້ານສະດວກຊື້ ໃກ້ທາງໃຫ່ຍ ມີຄວາມປອດໄພ ມີກ...
ລາຍການ: 09/20/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນລາວ

ບ້ານ ຂຸນຕາທົ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

sing
55550906

ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭110,000,000
5 6 7 400m2 2
ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ( House for rent) ບ້ານຫນອງວຽງຄຳ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ?ເຮືອນວິນລ່າ 2ຊັ້ນ 5ຫ້ອງນອ...
ລາຍການ: 09/16/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SA Property in Laos
02059695309

ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭110,000,000
5 6 7 400m2 2
ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ( House for rent) ບ້ານຫນອງວຽງຄຳ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ?ເຮືອນວິນລ່າ 2ຊັ້ນ 5ຫ້ອງນອ...
ລາຍການ: 09/16/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SA Property in Laos
02059695309

ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭110,000,000
5 6 7 400m2 2
ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ( House for rent) ບ້ານຫນອງວຽງຄຳ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ?ເຮືອນວິນລ່າ 2ຊັ້ນ 5ຫ້ອງນອ...
ລາຍການ: 09/16/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SA Property in Laos
02059695309

ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭110,000,000
5 6 7 400m2 2
ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ( House for rent) ບ້ານຫນອງວຽງຄຳ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ?ເຮືອນວິນລ່າ 2ຊັ້ນ 5ຫ້ອງນອ...
ລາຍການ: 09/16/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SA Property in Laos
02059695309

ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭110,000,000
5 6 7 400m2 2
ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ( House for rent) ບ້ານຫນອງວຽງຄຳ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ?ເຮືອນວິນລ່າ 2ຊັ້ນ 5ຫ້ອງນອ...
ລາຍການ: 09/16/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SA Property in Laos
02059695309

ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭110,000,000
5 6 7 400m2 2
ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ( House for rent) ບ້ານຫນອງວຽງຄຳ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ?ເຮືອນວິນລ່າ 2ຊັ້ນ 5ຫ້ອງນອ...
ລາຍການ: 09/16/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SA Property in Laos
02059695309

ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ເຮືອນວິນລ້າ  
₭110,000,000
5 6 7 400m2 2
ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
?ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ( House for rent) ບ້ານຫນອງວຽງຄຳ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ?ເຮືອນວິນລ່າ 2ຊັ້ນ 5ຫ້ອງນອ...
ລາຍການ: 09/16/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - ເຮືອນເຊົ່າ ລາຄາໂຄວິດ

ໜອງວຽງຄຳ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SA Property in Laos
02059695309

Siri Real estate company

ທີ່ດິນ  
₭709,001,150
1 1 2 23m2 9m2 1
ບ້ານ ຊຳເຄ້, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງ ການເປີດດີນ ແຄມທາງ ໃຫຍ່ ທໍາເລທຸກລະກິດດີ.ບ້ານຊໍາເຄ້ ເມືອງໄຊເສດຖານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ . ເນື້ອທີ່ດີນ ...
ລາຍການ: 09/15/2021

ໂທຫານາຍຫນ້າ - Siri Real estate company

ບ້ານ ຊຳເຄ້, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລໍອື
02055550906
ແບບສອບຖາມອະສັງຫາຫຼາຍລາຍການ
ຕິດຕໍ່ນາຍໜ້າ

Add as Favourite

Please fill personal info before saving favourites. Open Proifle Settings.

ເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານເທິງມືຖືທີ່ດີທີ່ສຸດກະລຸນາໃຊ້ແອັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ: